alpha innotec -maalämpöpumput rivitalossa.

Maalämpöpumput suuriin kiinteistöihin

Maalämpöpumput lämmittävät kiinteistön maahan varastoituneella auringon energialla. Ne ovat energiatehokkain lämmitysmuoto niin taloyhtiöihin, teollisuushalleihin kuin muihin liikekiinteistöihin. Maalämpö voidaan asentaa uudiskohteisiin tai korvaamaan olemassa oleva kaukolämpö, öljy-, sähkö- tai hakelämmitys.

Miksi valita maalämpöpumppu kiinteistön lämmitysjärjestelmäksi?

Kannattava sijoitus

Maalämpöpumput säästävät rahaa heti niiden asentamisesta lähtien. Järjestelmä tuottaa kiinteistölle puhdasta energiaa jopa yli 20 vuotta.

Edullisin tapa lämmittää

Maalämpöpumppu kuluttaa sähköä hyötysuhteesta riippuen vain noin neljäsosan suoraan sähkölämmitykseen verrattuna. Voit säästää jopa 80 prosenttia kiinteistön lämmityskustannuksissa.

Ympäristöystävällinen valinta

Maalämpöpumppujärjestelmällä lämmittäminen pienentää kiinteistön hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Myös jäähdytys maaviileällä on selvästi ympäristöystävällisempää kuin millään muulla jäähdytysmuodolla.

Maalämpö kerrostaloon tai rivitaloon säästää rahaa ja nostaa asuntojen arvoa

Kerrostalo- tai rivitaloyhtiöille vanhan lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön kannattaa, koska lähes aina saaduilla säästöillä katetaan mahdollisen lainan kulut, joka järjestelmää varten otetaan. Yhtiövastiketta ei välttämättä tarvitse korottaa lainkaan. Asukkaat hyötyvät maalämpöön siirtymisestä myös asuntojen arvon nousuna.

Mikäli maalämpö asennetaan kerrostaloon, voidaan sen poistoilmasta ottaa energiaa talteen maalämpöpumpuilla. Tällöin puhutaan LTO:sta eli poistoilman lämmöntalteenotosta. Kerrostaloissa voidaan tehdä esimerkiksi kaukolämmön rinnalle pelkkä lämmöntalteenottojärjestelmä, jolla saavutetaan jopa 40 prosentin säästö ostoenergiasta.

Maalämpö taloyhtiöön – Näin projekti etenee

1. Kartoitus

Maalämpöjärjestelmän hankinta aloitetaan tarvekartoituksella. Siinä katsotaan, millainen järjestelmä taloyhtiöön tarvitaan ja mikä on oikea maalämmön mitoitus.

2. Energialaskelma

Energialaskelma tehdään sekä vanhoihin kulutustietoihin että kiinteistön teknisiin tietoihin perustuen. Uudiskohteissa energialaskelma perustuu suunnitelmiin ja kiinteistön tietoihin.
Energialaskelmassa määritetään tarvittava keruupiirin mitoitus (lämpökaivot / vaaka- tai vesistöpiirin pituus). Yleisimmin taloyhtiöissä lämpö otetaan lämpökaivoista. Lisäksi energialaskelmassa määritellään räätälöity maalämpöpumppujen ja varaajien tarve.

3. Tarjous

Tämän perusteella tehdään kokonaisuudesta tarjous, johon voidaan liittää myös lämmönjakoverkkoon liittyviä töitä tapauskohtaisesti.

4. Lupien hankinta

Hyväksytyn tarjouksen jälkeen haetaan lupa lämpökaivojen poraamiseen. Kyseessä on toimenpidelupa kunnan rakennusvalvonnalta. Maalämpöpumpun lämmönkeruupiirin poraamiseen vaadittavat lupa-asiat hoituvat ammattitaitoisten jälleenmyyjiemme avustuksella.

5. Keruupiirien tekeminen

Lupien jälkeen projekti alkaa usein keruupiirin tekemisellä. Porausliike hoitaa porauksen niin, että siitä syntyy mahdollisimman vähän haittaa asukkaille. Esimerkiksi porauksesta tuleva kivipöly ja vesi ohjataan erilliseen konttiin ja viedään pois pihamaalta.

6. Asennus

Lämpökaivoista tulee vaakaputkitus tekniseen tilaan, jonka jälkeen maalämpölaitteisto asennetaan. Asennustyö kestää yleensä vähintään viikon. Asennuksen aikana pyritään minimoimaan käyttöveden ja lämmityksen katkokset. Asennuksen pituuteen vaikuttaa järjestelmän laajuus ja mahdollisesti vanhan laitteiston purku.

7. Käyttöönotto

Valtuutetut jälleenmyyjämme opastavat alkuun laitteiden käytössä. Maalämpöjärjestelmä kannattaa liittää etähallintaan, jolloin asennusliike tai huoltokumppani pääsee säätämään ja tarkkailemaan järjestelmää etänä. Suosittelemme myös vuosihuoltoa, joka varmistaa, että laitteisto toimii oikein ja palvelee pitkään.

Kiinteistön jäähdytys maaviileällä lisää viihtyvyyttä

Edullisen lämmityksen lisäksi maalämpöjärjestelmää voidaan käyttää tilojen viilennykseen. Taloyhtiössä tämä lisää asumismukavuutta kuumilla kesähelteillä. Liikekiinteistössä viilennys parantaa työn tehokkuutta ja tekee asioinnista mukavaa.

Maalämpöpumpun käyttö viilennykseen vaatii puhallinkonvektorin, erillisen kiertovesipumpun ja eristetyn putkiston, joka huolehtii lämmönkeruunesteen kierrosta puhallinkonvektoriin ja siitä takaisin maaperässä sijaitsevaan lämmönkeruupiiriin. Puhallinkonvektori voidaan asentaa esimerkiksi sisäkattoon tai seinälle.

Maalämpöpumpulla jäähdyttäminen toimii täysin kallioperän viileyden avulla, mikä tekee maaviileästä erittäin ympäristöystävällistä. Myös käyttökustannuksiltaan maaviileä on huomattavan edullista.