Aurinkopaneelien vertailu – Aurinkopaneelitesti.

Aurinkopaneelit vertailussa – Aurinkopaneelitesti

Aurinkopaneelien vertailun edellytys on, että paneelit on testattu puolueettomasti. Olemme varmistaneet maahantuomiemme paneelien laadun, kestävyyden ja suorituskyvyn riippumattomien tahojen tekemillä aurinkopaneelitesteillä.

Miten aurinkopaneeleja testataan?

Testeissä on mitattu nimellistehot ja otettu elektroluminenssikuvat satunnaisesti valituista paneeleista. Aurinkopaneelien tuoton tunnuslukuna on käytetty kilowattipiikkiä (kWp). Se antaa tasapuolisen ja reilun tuloksen erilaisia paneeleita vertailtaessa.

Paneelin elektroluminenssikuvausta käytetään havaitsemaan kennoissa mahdollisesti olevia mikrohalkeamia.

Aurinkopaneelien viat ja mikrohalkeamat tutkitaan tarkasti

Aurinkopaneelitestin tarkoituksena on tutkia, ettei paneeleissa ilmene standardissa SFS-EN 61215-1:2016 lueteltuja näkyviä vikoja. Aurinkopaneelin on kestettävä vaihtelevat sääolosuhteet sekä äärimmäiset lämpötilan ja ilmankosteuden vaihtelut. Viat aurinkopaneelissa saattavat haitata sen toimintaa ja heikentää paneelin tuotantoa.

Nimellistehot mitataan satunnaisesti poimituista paneeleista

Aurinkopaneelin on tarkoitus pystyä tuottamaan sähköä vuosikausia ilman merkittävää tuotannon heikkenemistä.

Testeissä on mitattu nimellistehot sekä otettu elektroluminenssikuvat satunnaisesti valituista Canadian Solar, ZNShine Solar, Suntech Power, Energetica, Trina Solar, JA Solar, Longi Solar, Salo Solar ja Amerisolar -aurinkopaneeleista. Kaikki testattavat paneelit ovat valmistajien normaaleista tuotantoeristä satunnaisesti poimittuja paneeleita.

Puolueettomat testaajat

Kevääseen 2020 asti testaajana toimi tekniseen testaukseen ja analysointiin erikoistunut, aurinkosähkön johtava asiantuntija Asko Rasinkoski Soleraksesta. Mittauksissa käytettiin suomalaisen Endeas Oy:n aurinkopaneelien testaukseen varta vasten valmistamaa QuickSun-laitteistoa.

Keväästä 2020 lähtien testit on tehty Turun ammattikorkeakoulussa. Testeissä on käytetty TUAS MOBILE SOLAR Lab -laitetta, jonka on kalibroinut MBJ Services GmbH 28.2.2020. Referenssipaneelina toimi TURU001 / 1K00005115 Poly Reference Module, jonka on kalibroinut 27.3.2020 Fraunhofer ISE – CalLab PV Modules, saksalaisen akkreditointipalvelu DAkkS:n (Deutsche Akkreditierungsstelle) valtuuttamana.

Aurinkopaneelien testiraportit

 • Canadian Solar HiKu CS3L-MS 370W -aurinkopaneeli
  • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa 370 Wp. Keskimääräinen mitattu teho oli 373,0 Wp. Suurin mitattu teho oli 374,2 Wp ja pienin 372,2 Wp.
  • Elektroluminenssikuvassa havaittiin pientä kennojen eroavaisuutta (mismatch). Lisäksi yhden paneelin yhdessä kennossa oli vähäinen mikromurtuma.

  Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,4 %. Paneelin nimellisteholla 370 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 361–379 Wp.

  Lataa testiraportti
  Tutustu tuotteeseen
 • Canadian Solar KuPower CS3K-295P -aurinkopaneeli
  • Paneelien mitattu teho on selkeästi yli valmistajan ilmoittaman nimellistehon 295 Wp.
  • Paneelit ovat tasalaatuisia: sekä tehon että optimivirran vaihtelu on erittäin pientä, luokkaa 0,2 %. Tämän ansioista sarjaankytkettyjen paneelien kokonaistehoon ei käytännössä tule paneelien sähköisistä eroista johtuvaa alenemaa.

  Testeri kalibroitiin käyttämällä Silfab-yksikidepaneelia, jonka oikosulkuvirta oli verifioitu vertaamalla sitä Fraunhofer-instituutissa mitattuun referenssipaneeliin. Mittausepätarkkuus mitatulle aurinkopaneelille on 2,2 %.

  Lataa testiraportti
 • ZNShine Solar ZXP6-LD60-280/P -aurinkopaneeli
  • Paneelien mitattu teho on selkeästi yli valmistajan ilmoittaman nimellistehon 280 Wp.
  • Paneelit ovat tasalaatuisia, sekä tehon että optimivirran vaihtelu on erittäin pientä, luokkaa 0,2 %. Tämän ansioista sarjaankytkettyjen paneelien kokonaistehoon ei käytännössä tule paneelien sähköisistä eroista johtuvaa alenemaa.

  Testeri kalibroitiin käyttämällä Silfab-yksikidepaneelia, jonka oikosulkuvirta oli todennettu vertaamalla sitä Fraunhofer-instituutissa mitattuun referenssipaneeliin. Mittausepätarkkuus mitatulle aurinkopaneelille on 2,2 %.

  Lataa testiraportti
 • ZNShine Solar ZXM6-HLD120-305/M
  • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa.
  • Keskimääräinen mitattu teho oli 300,61 Wp. Suurin mitattu teho oli 302,2 Wp ja pienin 298,8 Wp. Elektroluminenssikuvassa ei havaittu halkeamia, eikä kennojen eroavaisuutta (mismatch).

  Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 305 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 297–313 Wp.

  Lataa testiraportti
 • Suntech Power STP375S-B60/Wnh, maahantuoja Scanoffice Solar
  • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa (375 Wp), kun mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 369,4 Wp.
  • Elektroluminenssikuvassa ei havaittu halkeamia, kennot olivat tasalaatuisia ja paneeleiden ohitusdiodit toimivat normaalisti.

  Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 375 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 366–384 Wp.

  Lataa testiraportti
 • Energetica E.CLASSIC M HC 360 Black
  • Mitattu paneelin nimellisteho oli alle valmistajan ilmoittaman nimellistehon (360 Wp), vaikka mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 349,4 Wp.
  • Kaikissa testatuissa paneeleissa oli viallisia ohitusdiodeita. Yksi tai useampi ohitusdiodi oli oikosulussa.
  • Elektroluminenssikuvassa havaittiin, että kennot erosivat toisistaan hiukan (slight mismatch). Lisäksi joidenkin kennojen leikkaamattomat reunat olivat tummempia kuin kennojen muut alueet.
  • Yhden paneelin kennoissa näkyi pieniä halkeamia, jotka eivät vaikuta merkittävästi testin tuloksiin.

  Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 360 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 351–369 Wp.

  Lataa testiraportti
 • Trina Solar TSM-330DD06M.05(II) Honey Black
  • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa (330 Wp), kun mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 328,4 Wp.
  • Elektroluminenssikuvasta nähtiin, että kaikkien kennojen reuna-alueet olivat tummempia kuin kennojen keskiosat.
  • Kennoissa ei havaittu halkeamia, ja paneeleiden ohitusdiodit toimivat normaalisti.

  Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 330 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 322–338 Wp.

  Lataa testiraportti
 • JA Solar JAM60S17-325/MR
  • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa (325 Wp), kun mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 323,5 Wp.
  • Elektroluminenssikuvassa kennot olivat tasalaatuisia ja paneeleiden ohitusdiodit toimivat normaalisti.
  • Kahden paneelin kennoissa näkyi halkeamia, mutta nämä eivät vaikuta merkittävästi testin tuloksiin.

  Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 325 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 317–333 Wp.

  Lataa testiraportti
 • Longi Solar LR4-60HIH-370M
  • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa (370 Wp), kun mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 366,3 Wp.
  • Elektroluminenssikuvassa kennojen välillä ei havaittu eroavaisuuksia. Myös paneeleiden ohitusdiodit toimivat moitteetta.
  • Yhdessä paneelissa kennoissa näkyi pieniä halkeamia. Nämä eivät kuitenkaan vaikuta merkittävästi testin tuloksiin.

  Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 370 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 361–379 Wp.

  Lataa testiraportti
 • Salo Solar SaloSolar 5BB SS305-M, maahantuoja Scanoffice Solar
  • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa (305 Wp), kun mittausepätarkkuus huomioidaan. Keskimääräinen mitattu teho oli 307,1 Wp.
  • Elektroluminenssikuvassa kennot erosivat hiukan toisistaan (slight mismatch).
  • Kennoissa ei havaittu halkeamia, ja ohitusdiodit toimivat normaalisti.

  Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 305 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 297–313 Wp.

  Lataa testiraportti
 • Amerisolar (WeAmerisolar) AS-6M30-310W Black -aurinkopaneeli
  • Mitattu paneelin nimellisteho oli selkeästi alle valmistajan ilmoittaman nimellistehon.
  • Keskimääräinen mitattu teho oli 274,15 Wp. Suurin teho oli 276,3 Wp ja pienin 271,8 Wp. Elektroluminenssikuvassa ei havaittu halkeamia eikä kennojen eroavaisuutta (mismatch).

  Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 310 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 302–318 Wp.

  Lataa testiraportti
 • Salo Solar SaloSolar 5BB_SS275P
  • Mitattu paneelin nimellisteho vastaa valmistajan ilmoittamaa nimellistehoa.
  • Keskimääräinen mitattu teho oli 273,93 Wp. Suurin teho oli 274,4 Wp ja pienin 273,2 Wp. Elektroluminenssikuvassa ei havaittu halkeamia, mutta yhdessä paneelissa kennot hiukan erosivat toisistaan (slight mismatch).

  Mittausepätarkkuus (expanded measurement uncertainty) mitatulle aurinkopaneelille on 95 %:n todennäköisyydellä 2,5 %. Paneelin nimellisteholla 275 Wp tämä tarkoittaa vaihteluväliä 268–282 Wp.

  Lataa testiraportti

Laske aurinkopaneelien määrä ja hyödyt

Aurinkopaneelijärjestelmä on taloudellisesti kannattavin silloin, kun se on oikein mitoitettu ja tuotetun aurinkosähkön voi käyttää pääasiassa omiin tarpeisiin. Sähkön hintojen noustessa myös ylimääräisen sähkön myynnistä on tullut entistä kannattavampaa.

Laske kätevällä laskurillamme, paljonko aurinkopaneeleja tarvitset ja paljonko voisit säästää sähkölaskussa.

  Pyydä ratkaisuehdotus jälleen­myyjiltämme

  Asiantuntevat jälleenmyyjämme auttavat aurinkosähköjärjestelmän hankinnassa ja antavat mielellään lisätietoja. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi alla olevalla lomakkeella.

  Lisää omavaraisuuttasi varastoimalla aurinkosähköä akkuun

  Voit varastoida ylimääräisen sähkön aurinkopaneelin akkuun ja myydä sen hyvällä hinnalla sähköyhtiölle. Lue lisää, miten voit hyödyntää sähkövarastoasi.

  Teknisen kehityksen myötä aurinkopaneeleista on tullut myös aikaisempaa tehokkaampia. Aurinkovoimala on kannattava investointi.

  T&T: Aurinkopaneeleissa vilppiä ja harhaanjohtamista

  Aurinkopaneelien markkinoilla liikkuu myös huonolaatuisia tuotteita. Joidenkin aurinkopaneelien tehojen on havaittu olevan jopa yli 20 prosenttia huonompia kuin valmistaja on ilmoittanut. Onko niissä kyse suoranaisesta vilpistä?