Hydrobox – uusiutuvaa energiaa suoraan ilmasta

Mitsubishi Electric Hydrobox on energiaa säästävä lämmitysjärjestelmä, ilma-vesilämpöpumppu, johon voidaan liittää useita yksiköitä. Järjestelmä voidaan räätälöidä joustavasti erilaisten tehontarpeiden tai esimerkiksi käyttöveden tarpeiden mukaan.

Säästä jopa puolet lämmityskustannuksistasi

Hydrobox-lämmitysjärjestelmä säästää energiaa. Tehokas energiansäästöratkaisu on mahdollista asentaa kohteeseen kuin kohteeseen omakotitaloista isoihin kiinteistöihin.

Ulkoyksiköissä on tehoa yksittäisistä kilowateista aina suurten toteutuksien vaatimien, jopa satojen kilowattien monipumppuratkaisuihin. Säästät lämmityskuluissasi jopa 50 prosenttia.

Hydrobox hyödyntää ulkoilmasta saatavaa energiaa kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen hyvällä hyötysuhteella. Laitteiston ulkoyksikön ja sisäyksikön yhdistelmä sisältää kaiken tarvittavan.

Kompakti laitteisto on helppo asentaa ja käyttää

Laitteiston rakenne on kompakti, mikä helpottaa ja nopeuttaa sen asennusta ja käyttöä. Uudistunut ohjausautomaatio sisältää käyttöönottoavustimen ja muita uusia käteviä ominaisuuksia, jotka helpottavat laitteiston käyttöä alkumetreistä lähtien. Lisäksi ne helpottavat laitteiston liittämistä vanhaan järjestelmään ja lisäävät muun muassa lisälämmityksien ohjausmahdollisuuksia.

Ilma-vesi-lämmitysratkaisut ovat uusiutuvaa energiaa

Ilma-vesiratkaisut tukevat yhtenä osa-alueena Suomessa vuoteen 2030 tähtäävää kansallista energia- ja ilmastostrategiaa uusiutuvan energian käytöstä. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä siten, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla.

mitsubishi electric ecodan ilmavesilämpöjärjestelmän ulko- ja sisäyksikkö