Painovoimainen ilmanvaihto – pari sanaa

Painovoimainen ilmanvaihto

Rakennusmääräyskokoelman uudistamisen myötä painovoimainen ilmanvaihto elää renessanssiaan. Ensimmäiset kohteet ovat saaneet rakennuslupansa, joten painovoimaisesta ilmanvaihdosta voidaan puhua vakavasti otettavana vaihtoehtona uuttakin rakennettaessa.

Tässä kohdin on kuitenkin aiheellista kiinnittää huomiota siihen, että vanhan rakennuksen painovoimaista ilmanvaihtoa ei pidä suoraan verrata nykyaikaiseen versioonsa. Nykyaikainen painovoimainen ilmanvaihto toteutetaan hyvin todennäköisesti joko puhallintehostettuna tai ns. hybridi-ilmanvaihtona.

Vanhan kiinteistön painovoimaisen ilmanvaihdon parantaminen ja saneeraus on edullisemmin toteutettavissa puhallintehosteisena ilmanvaihtona. Hybridi-ilmanvaihdossa osa tilasta varustetaan koneellisella tulo- tai poistoilmanvaihdolla osan jäädessä painovoimaiseksi.

Vanhassa rakennuksessa erityisesti saman kerroksen osastointi voi olla haastavaa toteuttaa siten, ettei ilmanvaihtokoneen alipaine sekoita painovoimaisen puolen ilmavirtauksia.

Miten painovoimainen ilmanvaihto toimii - toimintaedellytykset

Ilman vaihtuminen rakennuksessa perustuu lämpötilaeroihin ja konvektioon. Lämmin ilma pyrkii aina ylöspäin, jonka vuoksi painovoimainen ilmanvaihto on tehokkaampaa talvella kuin kesällä. Myös tuulella on suuri merkitys ilmanvaihtoon. Tuuli luo alipainetta ilmanvaihtohornien yläpäähän katolla ja aiheuttaa paine-eroa talon eri seinille, painovoimaiselle ilmanvaihdolle onkin tyypillistä ilmavirtausten merkittävä vaihtelu säätyypistä ja vuodenajasta riippuen.

Näistä ilmiöistä ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, talo kyllä toipuu hetkellisistä paineenvaihteluista, pidempikestoinen ylipaine työntää edellään sisäilman kosteutta rakenteisiin, joten sitä on syytä välttää.

Painovoimaisessa useampi kerroksisessa, tyypillisesti rintamamiestaloissa joissa ei ole niin sanottua likaista tilaa yläkerrassa, on huomioitava ylipaineisen yläkerran riski. Yläkertaan on pääasiassa toteutettu poistoilmanvaihto räppänällä tai tähtiventtiilillä hormiin. Valitettavan usein, riittämättömien korvausilmakanavien johdosta räppänä on toiminut virheellisesti takaisinvirtausreittinä ja se on tukittu. Tukitun poistoräppänän myötä yläkerta pysyy konvektion ansiosta ylipaineisena ja rakenteiden vaurioriski on ilmeinen. Lisäksi makuuhuoneissa nukutaan happiköyhässä, jopa myrkyllisessä sisäilmassa.

Huoneiston tasapuolisen tuulettumisen kannalta on tärkeää, poistoilmaräppänien sijainnista riippumatta, että kaikissa puhtaissa huoneissa on avoimet korvausilmakanavat. Painovoimaisessa talossa poistoventtiilien sijainti hormissa määrää ilmavirtauksen suunnan, eikä sääntö ”puhtaasta huoneesta likaiseen” näissä tapauksissa päde.

Korvausilmakanavissa on hyvä olla säätöominaisuus, tyypillisimmin putken sisällä vaahtomuovikiekko, jolla ulkoilmavirtoja voidaan painottaa tarpeen mukaan. Yhden hengen työhuone tarvitsee vähemmän tuloilmaa kuin kahden hengen makuuhuone. Painotus voi olla paikallaan tehdä myös yläkerran makuuhuoneiden välillä, jos vain toisessa makuuhuoneessa on poistoräppänä.

Poistoilmanvaihto tarvitsee korvausilmaa

Oli kyseessä mikä tahansa poistoilmanvaihdon muoto, talon poistoilma tarvitsee vastaavan määrän korvausilmaa, joka tulisi ehdottomasti tuottaa hallitusti sekä laadukkaasti suodatettuna korvausilmakanavista(venttiileistä), eikä vuotoilmoina rakenteiden lävitse. Tulisijan vaatimasta runsaasta paloilmasta osa voidaan tuottaa tulisijalle erikseen kanavoitavaa putkea pitkin.

Lämmityskaudella hallitsemattomasti virtaava pakkasilma jäähdyttää lattioita, aiheuttaa vedon tunnetta ja tarpeetonta lämmittämistä. Epäviihtyvyyden lisääntyessä riski korvausilmaventtiilin osittaiseen tai kokonaan sulkemiseen kasvaa. Kuristetun venttiiliin kautta virtaavan tuloilman virtausnopeus kasvaa pinta-alan pienentyessä, kunnes saavutetaan alipainetaso jossa hallittu korvausilma muuttuu rakennevuodoksi esimerkiksi ikkunoiden puitteiden, porstuan tai alapohjan lävitse. Rakennevuodot kuljettavat terveydelle haitallisia toksiineja rakenteista ja maaperästä, radonkaasua unohtamatta. Vuotoilma on myös merkittävä riskitekijä rakennevaurioiden ja terveyshaittojen syntymisessä.

Ilmanvaihdon parantaminen - Miten ilmanvaihtoa voidaan parantaa?

Ensimmäiseksi tulee varmistua, että tulo-, ja poistoilmareitit ovat olemassa sekä avoinna. Puhtaasti painovoimaisen ilmanvaihdon parantaminen; on suositeltavaa siirtyä puhallinavusteiseen ilmanvaihtoon asentamalla esimerkiksi suihkutiloihin kosteusanturilla käynnistyvän poistoilmapuhaltimen tai huippuimurin. Myös oviraot on syytä tarkistaa, oven ja kynnyksen rako toimii siirtoilmareittinä huoneesta toiseen.

Miten nostaa viihtyvyyttä ja energiatehokkuutta?

Tuloilman epäviihtyvyyden ja ylilämmitystarpeen poistamiseksi voidaan puhtaisiin tiloihin asentaa Suomessa suunniteltu ja valmistettava Mobair 2030S. Korvausilmaventtiili soveltuu erinomaisesti asuntoihin, joissa tarpeena on painovoimaisen ilmanvaihdon parantaminen.

Mobair poistaa vedontunteen sekoittamalla suodattimen läpi tilaan virtaavan pakkasilman huoneen katon rajan kerrostuneeseen lämpöenergiaan mahdollistaen korvausilman riittävän virtaamisen vedottomasti. Mobair ehkäisee tehokkaasti sekä lattiapintojen viilenemistä että lämpötilakerrostuman muodostumista, joten tuloilman rajoittamisen tarve poistuu eikä turhaa lämmitystä vedontunteen kompensoimiseksi tarvita.

Mobair 2030S voidaan usein asentaa olemassa olevan 100 mm:n, pyöreän korvausilmaventtiilin paikalle. Laitteen pakkauksessa on tarvikkeet myös uuden läpiviennin tekemiseen. laitteen käyttökustannukset ovat erittäin alhaiset. Ottotehon tarve on vain 1 watti, jonka lisäksi suodatin suositellaan vaihdettavaksi yhdestä kahteen kertaan vuodessa.

Tutustu ilmanvaihtolaitteisiimme

Suosittu
Mitsubishi Electric Lossnay VL-100 -mini-ilmanvaihtolaite

Mitsubishi Electric Lossnay VL-100 -mini-ilmanvaihtolaite on lämmön talteenotolla varustettu huonekohtainen ilmanvaihtolaite. Se onkin oiva valinta esimerkiksi olohuoneen tai muun isomman tilan ilmanvaihtoon.

mitsubishi electric lossnay vl-100 mini-ilmanvaihtolaite.
Suosittu
Mitsubishi Electric Lossnay VL-50 -mini-ilmanvaihtolaite

Mitsubishi Electric Lossnay VL-50 -mini-ilmanvaihtolaite on lämmön talteenotolla varustettu huonekohtainen ilmanvaihtolaite, joka on tarkoitettu asennettavaksi makuuhuoneisiin tai muihin pienempiin huonetiloihin.

mitsubishi electric lossnay vl-50 mini-ilmanvaihtolaite.
Suosittu
Mobair 2030S -korvausilmalaite kiertoilma­lämmityksellä

Mobair 2030S -korvausilmalaite sopii erityisesti omakoti-, rivi- ja kerrostaloasuntoihin. Alhainen energiankulutus. Kotimainen Avainlippu-tuote.

Mobair 2030s korvausilmaventtiili kuvattuna edestä.
Suosittu
Mobair 2015 -korvausilmalaite kiertoilma- ja vastuslämmityksellä

Mobair 2015 -korvausilmalaite soveltuu hyvin vanhoihin rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto. Se on kiertoilmalla ja vastuksella lämmittävä korvausilmalaite. Kotimainen Avainlippu-tuote.

Mobair 2015 korvausilmalaite kuvattuna edestä.
Suosittu
Mobair 4100 -lämmönsiirtopuhallin

Mobair 4100 on ainutlaatuinen ja lähes huomaamaton lämmönsiirtopuhallin, joka siirtää lämmintä tai viileää ilmaa kätevästi huoneesta toiseen.

Mobair 4100 lämmönsiirtopuhallin kuvattuna edestä.
Mobair 2010 –korvausilmalaite lämmitysvastuksella

Mobair 2010 -korvausilmalaite sopii erityisesti omakoti-, kerros ja rivitaloihin. Se suodattaa ja lämmittää huoneeseen laitteen läpi ulkoa tulevan korvausilman. Kotimainen Avainlippu-tuote.

Mobair 2010 korvausilmalaite kuvattuna edestä.