Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Katso tietosuojaselosteemme täältä.

1 Rekisterinpitäjä

Scanoffice Oy (0583646-4)

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo

puh. 09-290 2240

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Atte Kallio
puh. 09-290 2240 (Scanoffice Oy:n vaihde)

3 Rekisterin nimi

Takuurekisteri

4 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään takuupalvelujen tuottamisen, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, sekä tilastoinnin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen, kuitenkin vain rekisteröidyn suostumuksen nojalla. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

5 Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimet
  • Osoitetiedot
  • Yhteyspuhelinnumero
  • Yhteyssähköpostiosoite
  • Suoramarkkinointikiellot- ja suostumukset
  • Jälleenmyyjä- ja/tai asennusliikkeen nimi ja yhteystiedot
  • Takuupalveluita varten rekisteröityjen laitteiden mallikoodit, sarjanumerot ja asennuspäivämäärä

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Scanoffice Oy voi lainsäädännön velvoittaessa luovuttaa tietoja viranomaisille. Rekisteröidyn suostumuksesta tietoja voidaan myös luovuttaa Scanoffice Oy:n jälleenmyyjille ja muille yhteistyökumppaneille. Tietoja ei kuitenkaan koskaan luovuteta tai siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään yksinomaan sähköisessä muodossa. Pääsy rekisteriin on rajattu yksinomaan niille Scanoffice Oy:n palveluksessa työskenteleville henkilöille, joilla on työtehtäviinsä perustuva syy käsitellä tietoja. Käyttöoikeus todennetaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella. Henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin tietoihin.