Scanoffice Group toimittaa lämmitysratkaisuja, jotka pienentävät hiilidioksidipäästöjä

Maailman hiilidioksidipäästöt sen kuin kasvavat kasvamistaan, vaikka puheita on paljon päästöjen pienentämiseksi. Onneksi viimein on myös ruvennut tapahtumaan asioita ongelman ratkaisemiseksi.

Euroopan unioni airueen kärjessä

Airueen kärjessä näyttäisi kulkevan Eurooppa ja tarkemmin Euroopan Unioni. Määrätietoisella koordinaatiolla ja useilla energiatehokkuutta parantavilla direktiiveillä ja fossiilisten polttoaineiden rajoituksilla, on hiilidioksidipäästöt saatu jo selvälle laskusuunnalle useimmissa Euroopan maissa.

Valitettavasti maat kuten Kiina ja Intia sekä monet muut kehittyvät maat seuraavat hitaasti perässä mutta niidenkin ympäristötietoisuus ja huoli yhteisestä planeetastamme on saatu jo herätettyä.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen omalta osaltamme

Scanoffice Group toimittaa lämmitysratkaisuja, jotka pienentävät hiilidioksidipäästöjä heti asennuksen valmistuttua. Erilaiset lämpöpumput, ottivat ne lämpöenergian sitten ilmasta tai maasta, toimivat fantastisella hyötysuhteella pienentäen näin lämmitysenergiasta aiheutuvia päästöjä. Laitteiden käyttövoimana on sähkö, joka voidaan tuottaa täysin hiilineutraalisti.

Aurinkosähkövoimalalla voi tuottaa hiilineutraalisti osan sähköstä

Yhtiön toimittamat aurinkosähköjärjestelmät pientaloihin ja suuriin kiinteistöihin sananmukaisesti tuottavat auringosta sähköä ja tällaisella omalla aurinkosähkövoimalalla kukin voi tuottaa hiilineutraalisti osan käyttämästään sähköstä.

Energiansäästöä

Toimittamiemme laitteiden energiansäästö vastaa vuodessa noin 400 000 kerrostalokaksion vuosikulutusta. Laitteitamme toimittaa yli 1000 jälleenmyyjäurakoitsijaa ympäri suomen. Lämpöpumput ja aurinkovoimalat säästävät myös selvää rahaa ja hankinta maksaa itsensä takaisin hyvinkin kohtuullisessa ajassa. Tekniikka rakennusten puhtaaseen lämmittämiseen on jo olemassa – tahdosta vain on kysymys.