Testattu! Meillä, heillä ja teillä.

Ensimmäinen testi

Scanoffice tunnetaan maahantuojana, joka testaa markkinoille tuomansa laitteet etukäteen. Alla esimerkkikulku miten ilmalämpöpumppu päätyy markkinoille useamman testin kautta.

Ensimmäiset testit tehdään heti kun valmistajalta saadaan ensimmäinen mallikappale. Laite asennetaan välittömästi omaan testilaboratorioomme, jossa laitetta koekäytetään ulkoyksikön ollessa testihuoneen sisällä lämpötilojen ollessa -30°C – +10°C. Testilaboratorion ulkoseinälle asennetun sisäyksikön puhallusnopeutta ja tavoite lämpötilaa muuttamalla voidaan testata laitteen toimintoja mahdollisimman monipuolisesti.

Toinen testi

Toinen testi käynnistetään heti kun testattavaa mallia saadaan hiukan enemmän ja niitä pyritään asentamaan muutamaan testitaloon vähintään kolmen kuukauden koejakson ajaksi. Koejakson tulee sisältää vähintään yksi kylmä talvikuukausi. Tässä testissä tulee paremmin huomioitua ilmankosteus, tuulen vaikutus, lumisateet ja muut ulkoiset tekijät.

Kolmas testi

Kolmas testi suoritetaan, mikäli ko. valmistajan tämä laite malli päätetään ottaa myyntiin ja tuote arvioidaan kokoluokassaan merkittäväksi ilmalämpöpumppumalliksi. Tämän testin tekee riippumaton ulkopuolinen laboratorio eli Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy omassa Espoon Otaniemen testilaboratoriossaan. Tämän testin yhteenvedossa esitetään testatun ilmalämpöpumpun tuottama lämpöteho sekä liukuva tuntilämpötilakerroin toimintakokeen aikana sisältäen sulatusjaksot.

Nämä testiraportit julkaistaan kotisivuillamme.

Neljäs testi

Neljäs ratkaiseva ja lopullinen testi tapahtuu, kun tuote on lanseerattu ja sadat jälleenmyyjämme ovat asentaneet tuhansia uusia ilmalämpöpumppuja suomalaisiin koteihin. Sieltä lähimmän vuoden aikana tulevat palautteet ja kokemukset ratkaisevat nouseeko tuote taas uudeksi Scanoffice Hankintaturvatuote suosikiksi.

Hankintaturvatuote.

Testausmenetelmät

Sanoma- ja aikakauslehdet teettävät aina silloin tällöin omia testejään ilmalämpöpumpuista. Scanoffice on perehtynyt näiden kaupallisten testien teknisiin määrittelyihin, testauspaikkoihin ja mittausolosuhteisiin. Jälleenmyyjien ja kuluttajien pyynnöistä huolimatta olemme määrätietoisesti jo pitkään jättäytyneet näiden testien ulkopuolelle, koska emme koe niiden tuovan mitään lisää yllämainituille pitkäaikaisille ja koetelluille testausmenetelmillemme.