Energiatehokkuus ja ekologisuus Scanoffice Groupin toimitalossa

Scanoffice Group rakennutti oman toimitalon, joka valmistui Espoon Juvanmalmille keväällä 2017. Rakennus suunniteltiin räätälöidysti palvelemaan yhtiöryhmän tarpeita ja saman katon alla on logistiikkakeskus, toimitilat, näyttelytila ja asianmukaiset tilat maahantuojan huollolle sekä testilaboratorio tuotetestauksia ja laadun varmistusta varten.

Vastuu ympäristöstämme kuuluu mitä suurimmassa määrin myös yrityksille, ei pelkästään tavallisille kotitalouksille.

Mikko Anttila, Scanoffice Oy:n toimitusjohtaja

Lämmitys ensisijaisesti ilma-vesilämpöpumpuilla

Rakennus pavelee yhtiöryhmän tarpeita hyvin ja lisäksi se on hyvin ekologinen. Suurimman osan vuodesta rakennuksen lämmöntarpeen hoitaa kolme Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA ilma-vesilämpöpumppua, jotka antavat lämpötehoa aina 84 kW:iin asti. Kovemmilla pakkasilla lämpöpumppujen rinnalla käytetään kaukolämpöä. Lämmitysjärjestelmän ohjaus hoidetaan Fidelix-kiinteistöautomaatiolla MODBUS-väylää käyttäen. Sähkö ostetaan luonnollisesti uusiutuvaa energiaa toimittavalta sähköntoimittajalta.

Pienempi hiilijalanjälki ja suunnitelmallinen kierrätys

Scanoffice Groupin hiilijalanjälkeä pienennetään myös välttämällä turhaa ajoa. Noin kolmannes henkilökunnasta toimii kotitoimistolta käsin hyödyntäen tietotekniikkaa päivittäisessä työssään.

Logistiikkakeskuksessa syntyvä pakkausjäte lajitellaan erillisiin astioihin. Uusioenergiaa saadaan tuotettua toimittamalla kaikki polttoon kelpaava pakkausjäte jätteenpolttolaitokselle.

Yhtiön autokantaa ollaan myös uusimassa ja ympäristöystävällisyys on tärkeä valintakriteeri. Ensimmäisiä hybridiautoja ladataan pihalla jo päivittäin.

Katolla aurinkovoimala

Rakennuksen ekologisuutta edistävä aurinkovoimalan asennus tehtiin helmikuussa 2019. Oma aurinkovoimala tuottaa n. 9 kW aurinkosähköä rakennuksen omaan tarpeeseen. “Vastuu ympäristöstämme kuuluu mitä suurimmassa määrin myös yrityksille, ei pelkästään tavallisille kotitalouksille“, toteaa toimitusjohtaja Mikko Anttila Scanoffice Oy:stä.