Il­ma­ve­si­läm­pö­pum­put, Sipoon pääkirjasto, Sipoo

Sipoon kunnan pääkirjasto sijaitsee Nikkilässä. Se on toinen Sipoon kahdesta kirjastosta. Kirjasto palvelee kuntalaisia maksutta ja laajoin aukioloin, joten rakennuksen lämmittämisestä tulee kuluja kunnalle.

Sipoon kunta pyrkii edistämään luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, ylläpitämään terveen maaperän tilaa ja säilyttämään vesistöt sekä ilman puhtaina. Luonnon kunnioittamisen hengessä kunta on toteuttanut erilaisia energiatoimenpiteitä ja vähentänyt fossiilisten energialähteiden käyttöä.

Projektin nimissä Sipoon pääkirjastoon asennettiin Mitsubishi Electric CAHV-P500 ilma-vesilämpöpumppu, tuomaan säästöjä sähkönkulutuksessa.

”Yhtenä kulmakivistä on ollut perinteisten öljy- ja kaukolämpökohteiden muuttaminen hybridilämpökohteiksi, joissa on hyödynnetty mm. ilmavesilämpötekniikkaa,” sanoo Sipoon kunnan talotekniikkainsinööri Pekka Nirhamo.

Säästöä energiankulutuksessa

CAHV-ilmavesilämpöpumpulla voidaan kattaa suuri osa vanhan lämmitysjärjestelmän lämmitystarpeesta kiinteistöjen lämmityksessä. Lämpöpumppujen avulla energiakustannukset voidaan jopa puolittaa ja lisäksi ympäristövaikutukset ovat merkittäviä hiilidioksidipäästöjen vähenemisen muodossa. Jo satojen kilowattien lämpöpumppuinvestoinnit ovat tuoneet huomattavat säästöt energiakustannuksiin ja -kulutuksiin.

”Avainasemassa on ollut myös käyttämiemme talotekniikan suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden saama tekninen tuki laitteiden maahantuojalta Scanoffice Oy:ltä, jolloin suunnittelu ja asennus ovat menneet kerralla maaliin ja ylimääräinen säätäminen on jäänyt pois,” Nirhamo sanoo.

Nirhamon mukaan Scanoffice Oy on myös hoitanut takuuajan velvoitteet mallikkaasti ja kunta on saanut neuvoja ja apuja laitteiden käytönaikaiseen seurantaan ja hienosäätöön.

Ilma-vesilämpöpumput kiinteistöihin

Ilma-vesilämpöpumppu on helppo tapa lisätä suurten rakennusten energiansäästöä. Se sopii olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle kaikenlaisiin rakennuksiin. Tehot 3-63 kW ja sarjakytkennällä useisiin satoihin kilowatteihin asti.
Tutustu mallistoon