Il­ma­ve­si­läm­pö­pum­put, Söderkullan kartano, Sipoo

Sipoossa sijaitseva Söderkullan kartano rakennettiin vuonna 1557 ja sen on omistanut Sipoon kunta 1950-luvulta asti. Päärakennuksen suunnitteli arkkitehti Karl Lindahl ja se valmistui vuonna 1908. Nykyään kartanossa on ravintola- ja toimistotiloja, joten tiloja käytetään aktiivisesti. Rakennuksen lämmityskulut maksaa Sipoon kunta.

Sipoon kunta pyrkii toteuttamaan palvelunsa siten, että luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, maaperä säilyy elinvoimaisena sekä vesistöt ja ilma puhtaana. Osana kokonaisvaltaista, luontoa säästävää kehitystä Sipoon kunta on toteuttanut eri energiatoimenpiteitä ja vähentänyt fossiilisten energialähteiden käyttöä.

Osana Sipoon kunnan energiatoimenpiteitä Söderkullan kartanoon asennettiin kaksi Mitsubishi Electric CAHV-P500 ilma-vesilämpöpumppua tuomaan säästöjä kunnan energiankulutuksessa.

Ilma-vesilämpöpumpuilla säästöä

CAHV-ilmavesilämpöpumpulla voidaan kattaa suuri osa vanhan lämmitysjärjestelmän lämmitystarpeesta kiinteistöjen lämmityksessä. Lämpöpumppujen avulla energiakustannukset voidaan jopa puolittaa ja lisäksi ympäristövaikutukset ovat merkittäviä hiilidioksidipäästöjen vähenemisen muodossa. Jo satojen kilowattien lämpöpumppuinvestoinnit ovat tuoneet huomattavat säästöt energiakustannuksiin ja -kulutuksiin.

Osa onnistunutta kokonaisuutta lämpöpumppuhankkeissa on eri osa-alueiden asiantuntijoiden yhteistyö. Osana tätä kokonaisuutta toimii myös Scanoffice Oy lämpöpumppujen maahantuojana ja laitetoimittajana.

Scanoffice asiantuntijuus sekä pitkä historia lämpöpumppujen ja erilaisten energiansäästöratkaisujen parissa auttavat mm. suunnittelijoita ja kunnallisen sektorin toimijoita oikeiden ja toimivien ratkaisujen löytämisessä.

Ilma-vesilämpöpumput kiinteistöihin

Ilma-vesilämpöpumppu on helppo tapa lisätä suurten rakennusten energiansäästöä. Se sopii olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle kaikenlaisiin rakennuksiin. Tehot 3-63 kW ja sarjakytkennällä useisiin satoihin kilowatteihin asti.
Tutustu mallistoon