Tu­loil­ma­läm­pö­pum­put, Sipoon kunnantalo Kuntala, Sipoo

Kuntala on Sipoon kunnantalo, jossa työskentelee kunnan hallintohenkilökuntaa. Tiloissa sijaitsee myös IT-palveluiden palvelupiste. Kuntalan tilojen lämmitys- ja jäähdytyskulut ovat Sipoon kunnan vastuulla, joten siihen kaivattiin säästöjä.

Sipoon kunta pyrkii edistämään luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, ylläpitämään terveen maaperän tilaa ja säilyttämään vesistöt sekä ilman puhtaina. Luonnon kunnioittamiseksi kunta on toteuttanut erilaisia energiatoimenpiteitä ja vähentänyt fossiilisten energialähteiden käyttöä.

Tuloilmalämpöpumpulla lämmitys- ja jäähdytystehoa

Osana Sipoon kunnan energiatoimenpiteitä Sipoon kunnantaloon asennettiin Mitsubishi Electric PAC-IF013B-E-tuloilmalämpöpumppu. Sen ohjausautomatiikka säätää laitteiston lämmitys- ja jäähdytystehoa juuri kohteen tarpeiden mukaisesti. Ilmanvaihtokoneeseen yhdistettynä PAC-IF013B-E -järjestelmä tuottaa käyttäjälleen merkittäviä säästöjä sekä lämmitys- että jäähdytyskuluissa.

Lämpöpumppujen avulla energiakustannukset voidaan jopa puolittaa, samalla niitä voidaan hyödyntää myös viilennykseen mikä vaikuttaa merkittävästi myös käytettävän tilan käyttömukavuuteen ja sisäilman laatuun.

”Pääasiassa olemme valinneet kohteisiimme Mitsubishi Electricin tuotteita mm. siitä syystä, että heidän valikoimassaan on ollut isoihin kiinteistöihin soveltuvia ja riittävän tehokkaita laitteita,” Sipoon kunnan talotekniikkainsinööri Pekka Nirhamo kertoo.

Suurten tilojen ilma-ilmalämpöpumput

Suuret avonaiset tilat, kuten teollisuushallit, varastotilat ja parkkihallit, lämpiävät ja viilenevät tehokkaasti yksinkertaisella ja edullisella ilmalämpöpumppuratkaisulla. Vesikiertoista lämmönjakojärjestelmää ei tarvita.
Tutustu mallistoon