Zaptec Pro sähköauton latauslaite asennettuna lataustolppaan

Sähköauton lataus taloyhtiössä

Sähköautoilun tulevaisuus on täällä

Sähköauton lataaminen taloyhtiössä herättää monia kysymyksiä ja huolenaiheita, mutta asia ei ole niin monimutkainen kuin ehkä aluksi vaikuttaa. Taloyhtiössä sähköautojen latauspisteiden toteuttaminen onnistuu usealla eri tavalla.

Yhä useammat suomalaiset ovat kiinnostuneita sähköauton hankkimisesta. Ennen hankintapäätöstä kaikkien osapuolten, kuten kerrostaloasukkaiden ja taloyhtiön, tulee kartoittaa miten sähköauton lataaminen taloyhtiössä on järkevintä toteuttaa.

Sähköautojen lataus taloyhtiössä ja sen perusteet

Sähköautojen latauspisteiden toteuttaminen taloyhtiössä edellyttää huolellista suunnittelua ja useiden teknisten tekijöiden huomioon ottamista. Keskeisiä asioita ovat latauspisteiden tyypit, latauslaitteiston asennus ja sähköverkon vaatimukset. Myös asukkaiden tarpeet tulee ottaa huomioon siinä, miten nopeasti he haluavat ladata autonsa.

Käyttäjien sähköautoihin soveltuvat latausasemat

Taloyhtiöiden on huomioitava, millaisia sähköautoja niiden asukkaat käyttävät ja varmistettava, että hankitut latausasemat tukevat näiden autojen ja uusien autojen lataustarpeita. Sähköauton lataamiseen taloyhtiössä kannattaa käyttää kiinteästi asennettua kolmivaiheista latauslaitetta, joiden maksimilatausteho on 22 kW. Tämä varmistaa, että ne täyttävät käyttäjien odotukset myös tulevaisuudessa, vaikka nykyinen auto olisikin esimerkiksi hybridi, jonka maksilatausteho olisi vaikka 3,7 kW.

Nykyaikaisessa latausjärjestelmässä kunkin latauslaitteen käyttämä sähkö voidaan mitata tarkasti ja käyttäjä voi itsekin sitä seurata halutessaan mobiilisovelluksesta. Laskutus voidaan hoitaa taloyhtiön toimesta kulutuksen mukaan tai maksupalveluyhtiöt voivat hoitaa sen taloyhtiön puolesta.

Latauslaitteiston asennus taloyhtiöön

Latauslaitteiston asennus vaatii osaavan sähköurakoitsijan. Ennen asennusta on tärkeää kartoittaa taloyhtiön nykyiset sähkölaitteistot ja -järjestelmät. Asennusprosessissa huomioidaan laitteiden sijoittelu, turvallisuus ja käytettävyys. Älykkäät latausasemat, kuten Zaptec ja BENY, tarjoavat älykkään latauksen hallinnan, joka optimoi lataustehoa ja jakaa kuormitusta tasaisesti. Tärkeää on myös, että taloyhtiöllä on selkeä hinnoittelustrategia latauspalveluille, jotta kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti asukkaille. Taloyhtiö voi ulkoistaa laskutuksen myös ulkoiselle taholle, tai hoitaa laskutuksen itse.

Kartoitus ja suunnittelu

Asennusprosessi alkaa taloyhtiön lataustarpeiden ja nykyisen sähköverkon tilan kartoituksella. Tämä sisältää muun muassa seuraavat vaiheet:

  • Tarvekartoitus: Selvitetään asukkaiden lataustarpeet ja kuinka monta latauspistettä tarvitaan, jotta sähköauton lataus taloyhtiössä olisi mahdollisimman vaivatonta.
  • Sähköverkon arviointi: Arvioidaan, onko nykyinen sähköliittymä riittävä vai tarvitseeko sitä laajentaa. On otettava huomioon, paljonko sähköverkossa on vapaata kapasiteettia, pystyykö taloyhtiön sähköliittymä tukemaan haluttua latauskysyntää ilman ylikuormitusta. Varsinkin jos nykyinen sähköliittymä ei ole riittävä, niin kannattaa ottaa heti alussa huomioon, että kapasiteetti riittää myös jatkossa, kun sähköautot yleistyvät.
  • Suunnittelu: Laaditaan suunnitelma latausasemien sijoittelusta ja toteutuksesta. On ensiarvoisen tärkeää suunnitella ja toteuttaa latausinfrastruktuuri huolellisesti, jotta se vastaa asukkaiden tarpeisiin ja noudattaa alan standardeja.

Avaimet käteen -asennuspalvelu

Asennuspalvelun tarjoaa ammattitaitoinen Scanofficen jälleenmyyjä, joka varmistaa asennuksen sujuvuuden ja turvallisuuden. Prosessi sisältää muun muassa:

  • Laitteiden valinta: Valitaan sopivat latausasemat taloyhtiön ja käyttäjien tarpeiden perusteella.
  • Asennus: Asennetaan latausasemat ja varmistetaan kaikkien yhteyksien ja kytkentöjen toimivuus.
  • Testaus ja säädöt: Testataan järjestelmä ja tehdään tarvittavat säädöt, jotta se toimii optimaalisesti.

Käyttökoulutus ja järjestelmän testaus

Asennuksen jälkeen tilaajalle ja käyttäjille tarjotaan koulutusta ja neuvontaa latausasemien käytöstä. Tämä vaihe sisältää muun muassa:

  • Käyttökoulutus: Koulutetaan tilaajaa ja käyttäjiä latauslaitteiden käytöstä ja ylläpidosta.
  • Järjestelmän testaus: Varmistetaan, että järjestelmä toimii odotetusti ja että kaikki ominaisuudet, kuten kuormanhallinta ja etävalvonta, ovat toiminnassa.

Tarvitseko lisätietoa la­taus­pis­teis­tä työ­pai­koil­la tai ta­lo­yh­tiös­sä? Anna la­taus­bot­tim­me auttaa

Taloyhtiön sähköverkon vaatimukset

Taloyhtiöiden on varmistettava, että niiden sähköverkko pystyy tukemaan sähköautojen latauspisteitä. Tämä saattaa edellyttää sähköjärjestelmien parantamista ja kapasiteetin lisäämistä. Suomen lainsäädäntö vaatii, että taloyhtiöillä, joilla on vähintään viisi pysäköintipaikkaa, on oltava valmius asentaa latauspisteitä. Latausvalmiuden luominen sisältää usein kaapelointityöt ja mahdollisesti sähkötaulujen päivitykset. Latausjärjestelmä tulee suunnitella siten, että se pystyy mukautumaan tuleviin sähköautojen määrän kasvuun, mikä vähentää tulevaisuuden lisäkustannuksia ja parantaa infrastruktuurin kestävyyttä.

Taloyhtiölataus tapahtuu useimmiten vaihtovirralla

Sähköautojen ja hybridien lataaminen taloyhtiöissä tapahtuu käytännössä vaihtovirralla (AC). Toinen vaihtoehto olisi tasavirta (DC), joka mahdollistaa suuremmat latausnopeudet, mutta DC-latauslaitteet on merkittävästi kalliimpia ja käyttävät myös paljon sähkötehoa. Taloyhtiöissä usein suunnitellaan, että lataaminen tapahtuu 10 tunnin aikana, jolloin ei ole myöskään tarvetta nopealle DC-lataukselle ja eikä useimmiten ole tarpeen heti kasvattaa sähköliittymän kokoa taloyhtiössä. Kolmivaiheinen AC-latauslaite riittää hyvin siihen, että esimerkiksi yön aikana saadaan ladattua täyssähköauton isompikin akku tyhjästä täyteen.

Hidaslatauksessa käytetään pistorasiaan kytkettävää yksivaiheista hidaslatauslaitetta. Pistorasioita esimerkiksi lämmitystolpassa ei ole kuitenkaan suunniteltu jatkuvaan lataukseen ja latausvirta pitäisi rajoittaa maksimissaan 8 A tulipalovaaran vuoksi. Lisäksi varsinkin täyssähköautoille latausajat kasvavat tarpeettoman pitkiksi, koska maksimilatausteho on ainoastaan 1,4 kW. Tämä tarkoittaa, että kymmenessä tunnissa saadaan ladattua auton kulutuksen mukaan 50–100 km toimintasädettä. Kylmällä kelillä vielä vähemmän, koska osa sähkötehosta kuluu akun lämmittämiseen.

Tehokkaat ja älykkäät sähköautojen latausasemat

Suosittu
Keba P30 – nopea ja kestävä sähköauton latausasema

Ympäristöystävälliset KeContact P30 -latausasemat kestävät vaikeimmatkin sääolosuhteet ja ovat valmiita ulkokäyttöön – jopa -25 °C:ssa. Latausasemat soveltuvat myös taloyhtiökäyttöön.

Keba P30 sähköauton latausasema, valkoinen, vihreä latausjohto on paikallaan.
Uutuus
Zaptec – Älykäs ja helppokäyttöinen sähköautojen latausasema

Koe Zaptecin vallankumouksellinen lähestymistapa sähköautojen lataukseen Zaptec Go:n ja Zaptec Pro:n kautta. Sähköauton latausasemissa on dynaaminen kuormanhallinta. Go-mallissa on mahdollisuus auton lataamiseen pörssisähkön ollessa halvinta.

Zaptec Pro sähköauton latausasema

Älykäs sähköauton latausasema on valtti taloyhtiössä

Älykkäiden latausasemien ja dynaamisen kuormanhallinnan käyttö taloyhtiöissä parantaa latausjärjestelmän tehokkuutta, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Etävalvonnan ja -hallinnan avulla voidaan ylläpitää ja hallita järjestelmää helposti ja luotettavasti, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan taloyhtiöiden sähköautojen latausratkaisuihin.

Latausasemien etävalvonta ja -hallinta taloyhtiössä

Älykkäät latausjärjestelmät tarjoavat etävalvonta- ja hallintamahdollisuuksia, jotka parantavat järjestelmän hallittavuutta ja luotettavuutta. Etävalvonnan avulla voidaan seurata latausasemien toimintaa, diagnosoida ongelmia ja tehdä tarvittavia säätöjä ilman fyysistä läsnäoloa. Tämä vähentää huoltokustannuksia ja parantaa käyttökokemusta.

Zaptec Pro -latausasemassa on ainutlaatuinen vaiheentasaus

Norjalaisessa Zaptec Pro -latausasemassa on ainutlaatuinen patentoitu vaiheentasaus. Latauslaite pystyy valitsemaan mitä vaihetta yksivaihelatauksessa käytetään ja tämä mahdollistaa sen, että vapaa kapasiteetti hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Yhden vaiheen käyttö lataukseen alle 8 ampeerin virralla vastaa hidaslatausta, mutta Zaptec Pro järjestelmässä sitä käytetään vain, jos kapasiteettia on rajoitetusti käytössä huippukulutuksen aikaan. Järjestelmää suunniteltaessa määritetään minimikriteerit lataukselle, jotka täytetään ruuhka-aikaan. Hiljaisempina hetkinä taas voidaan käyttää suurempaa tehoa lataukseen.

Valitse luotettava sähköauton latausasemien toimittaja

Scanoffice on perheyhtiö, joka on tuonut maahan korkealaatuisia puhtaan energian tuotteita jo lähes 40 vuoden ajan. Osoituksena tuotteidemme korkeasta laadusta tarjoamme niille pitkän ja kattavan takuun. Voit luottaa siihen, että olemme tukenasi hankkimasi laitteen koko eliniän ajan ja varaosia ja huoltopalveluja on saatavilla aina, kun niitä tarvitset.

Koulutetut paikalliset jälleenmyyjämme ja laitteidemme asentajat palvelevat ympäri Suomen. Etsi sinua lähellä oleva jälleenmyyjä ja ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä sinun tarpeisiisi parhaiten sopiva latausratkaisu!

Usein kysyttyjä kysymyksiä sähköauton lataamisesta taloyhtiössä

Sähköauton latauslaitteet, maahantuoja Scanoffice Solar Oy, miehen käsi laittaa punaista sähköautoa lataukseen.

Tahdotko ilmaisen kartoituksen taloyhtiöllesi?

Kartoitamme taloyhtiösi nykyisen tilanteen, sekä tulevaisuutesi tarpeet sähköautojen latauspisteiden osalta. Kartoitus ei sido sinua mihinkään.