Euroopan unionin F-kaasuasetus

F-kaasuasetus

Euroopan unioni haluaa voimakkaasti alentaa Euroopan tuottamaa hiilidioksidipäästöä, jolla osaltaan voidaan hillitä ilmakehän lämpenemistä. Päästöjen alentamisohjelmaan on otettu mukaan myös fluorivedyt (HFC-yhdisteet), jotka vapautuessaan ilmaan edistävät ilmaston lämpenemistä.

F-kaasuasetus saatettiin voimaan 1.1.2015. Sen avulla Euroopan unioni asetti määräykset EU-maille fluorivetyjen käytön pienentämisestä asteittain aina vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on vähentää fluorihiilivetyjen käyttö viidesosaan vuoden 2015 tasosta.

Fluorihiilivetyjä (HFC-yhdisteitä) käytetään kaikissa kylmälaitteissa, kuten kaupan kylmälaitteissa, teollisuuden tuotantoprosesseissa, autojen ilmastoinneissa sekä huoneilmajäähdyttimissä ja lämpöpumpuissa. Tehtaalla täytettyjen lämpöpumppujen ja huoneilmajäädyttimien osuus EU:n fluorihiilivetyjen kokonaiskäytöstä on kuitenkin vain noin 7 %.

GWP

HFC-yhdisteiden ympäristövaikutus lasketaan GWP-arvona (GWP = Global Warming Potential). Kaikille kylmäaineille on määritelty oma GWP-arvo. GWP-arvo = kuinka suuri kasvihuonevaikutus yhdellä kilolla kylmäainetta on verrattuna hiilidioksidiin (CO2). Ilmakehään vapautuu hiilidioksidia esimerkiksi metsäpaloista, autoilusta, energiantuotannosta ja monista ihmisen toiminnoista ja mittayksikkönä käytetään CO2-lukua.

Kylmäaineilla on siis ympäristövaikutus, jos ne pääsevät ilmakehään. Jos esimerkiksi yksi kilo R410A:ta vuotaa ilmakehään, vastaa se 2088 kiloa CO2:ta ja tästä muodostuu R410A:n GWP-arvoksi 2088.

Esimerkki joidenkin kylmäaineiden GWP-arvoista

taulukko eri kylmäaineiden gwp-arvoista

HFC-yhdisteiden vähentäminen EU:n alueella tapahtuu porrastetusti vuodesta 2015 vuoteen 2030. F-kaasukiintiöllä ohjataan teollisuutta ja tuontia kylmäaineisiin, joiden GWP-arvo on alhaisempi. Jokainen valmistaja ja maahantuoja, joka valmistaa tai tuo kylmäaineita sisältäviä tuotteita EU:n alueelle joutuu ostamaan GWP-kiintiötä, jolla saa valmistaa tai maahantuoda HFC-yhdisteitä sisältäviä laitteita. Vuonna 2018 yksi ekvivalenttitonni (ekv/t) maksoi noin 35 USD. Esimerkkinä ilmalämpöpumppu, joka on varustettu 1 kg:lla R410A-kylmäainetta (GWP=2088): koneen täyttömäärä vastaa kahta ekvivalenttitonnia, jonka kiintiöarvo oli vuonna 2018 70,0 USD.

F-kaasuasetuksen mukainen HFC-yhdisteiden käytön vähentäminen EU:n alueella 2015-2030

taulukko jossa havainnollistetaan f-kaasuasetuksen mukainen hfc-yhdisteiden käytön vahentäminen eu:n alueella

Vaiheittain vähenevä vuoteen 2030

GWP-kiintiön vähentämistä kuvaava diagrammi

GWP-kiintiön vähentäminen EU-alueella vaikuttaa kiintiöiden saatavuuteen sekä hintaan. Sama logiikka pätee pelkkien kylmäaineiden saatavuuteen ja hintaan.

EU F-kaasun tiekartta split-malleille

aikajana jossa selviää F-kaasun tiekartta split-malleille

Lisäksi EU on asettanut kieltoja, joilla rajoitetaan esimerkiksi tietyn tyyppisten ilmastointilaitteiden tuontia EU:n alueelle ja nämä kiellot astuvat voimaan eri vuosina 2015-2030 välillä.