Lämpöpumput, kiinteistöt, Sipoo

Sipoo on energinen kunta, joka on myös sitoutunut tekemään osansa varmistaakseen tulevien sukupolvien edellytykset hyvään elämään. Osana kokonaisvaltaista, luontoa säästävää kehitystä Sipoon kunta on toteuttanut eri energiatoimenpiteitä ja vähentänyt fossiilisten energialähteiden käyttöä.

”Yhtenä kulmakivistä on ollut perinteisten öljy- ja kaukolämpökohteiden muuttaminen hybridilämpökohteiksi, joissa on hyödynnetty mm. ilmavesilämpötekniikkaa,” sanoo Sipoon kunnan talotekniikkainsinööri Pekka Nirhamo.

Sipoon kunnan tiloissa käytetään Scanofficen lämpöpumppuja

Scanoffice Oy:n toimittamia lämpöpumppulaitteistoja löytyy myös Sipoon kunnan energiansäästöratkaisuista. Esimerkiksi Mitsubishi Electricin ilma-vesilämpöpumppuja on hyödynnetty lämmityksen, lämpimän käyttöveden ja jäähdytyksen toteuttamisessa osana kokonaisjärjestelmää.

”Pääasiassa olemme valinneet kohteisiimme Mitsubishi Electricin tuotteita mm. siitä syystä, että heidän valikoimassaan on ollut isoihin kiinteistöihin soveltuvia ja riittävän tehokkaita laitteita,” Nirhamo kertoo.

Mitsubishi Electricin skaalautuvat lämpöpumppuratkaisut ja joustavat automaatiomahdollisuudet ovat merkittävä etu erilaisten ja eri kokoisten kiinteistöjen vaatimusten toteuttamisessa.

Sipoon kunnan toimesta erilaisia lämpöpumppuratkaisuja löytyy lukuisista eri kiinteistöistä, kuten Nikkilän sydämen päiväkoti, Sipoon pääkirjasto, Söderkullan kartano ja Boxbyn koulu. Jo satojen kilowattien lämpöpumppuinvestoinnit ovat tuoneet huomattavat säästöt energiakustannuksiin ja -kulutuksiin. Lisäksi ympäristövaikutukset ovat merkittäviä hiilidioksidipäästöjen vähenemisen muodossa.

Lämpöpumpuilla on suuri merkitys

Kuntana Sipoo pyrkii toimimaan siten, että luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, maaperä säilyy elinvoimaisena sekä vesistöt ja ilma puhtaana.

Lämpöpumppujen avulla energiakustannukset voidaan jopa puolittaa, samalla niitä voidaan hyödyntää myös viilennykseen mikä vaikuttaa merkittävästi myös käytettävän tilan käyttömukavuuteen ja sisäilman laatuun.

Yhteistyö Scanofficen kanssa

Osa onnistunutta kokonaisuutta lämpöpumppuhankkeissa on eri osa-alueiden asiantuntijoiden yhteistyö. Osana tätä kokonaisuutta toimii myös Scanoffice Oy lämpöpumppujen maahantuojana ja laitetoimittajana. Scanoffice asiantuntijuus sekä pitkä historia lämpöpumppujen ja erilaisten energiansäästöratkaisujen parissa auttavat mm. suunnittelijoita ja kunnallisen sektorin toimijoita oikeiden ja toimivien ratkaisujen löytämisessä.

”Avainasemassa on ollut myös käyttämiemme talotekniikan suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden saama tekninen tuki laitteiden maahantuojalta Scanoffice Oy:ltä, jolloin suunnittelu ja asennus ovat menneet kerralla maaliin ja ylimääräinen säätäminen on jäänyt pois,” Nirhamo sanoo.

Nirhamon mukaan Scanoffice Oy on myös hoitanut takuuajan velvoitteet mallikkaasti ja kunta on saanut neuvoja ja apuja laitteiden käytönaikaiseen seurantaan ja hienosäätöön.

Ilma-vesilämpöpumput kiinteistöihin

Ilma-vesilämpöpumppu on helppo tapa lisätä suurten rakennusten energiansäästöä. Se sopii olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle kaikenlaisiin rakennuksiin. Tehot 3-63 kW ja sarjakytkennällä useisiin satoihin kilowatteihin asti.
Tutustu mallistoon