Aurinkopaneelien tuotto ja takaisinmaksuaika

Aurinkosähköjärjestelmä on kustannustehokkain silloin, kun se on oikein mitoitettu ja voit käyttää sen tuottaman aurinkosähkön pääasiassa omiin tarpeisiisi. Aurinkovoimalan asentaminen talon katolle tuottaa noin 1–4 vuodessa yhtä paljon energiaa kuin sen valmistukseen käytettiin. Tätä kutsutaan energian takaisinmaksuajaksi.

Paljonko sijoitus aurinkopaneeleihin tuottaa?

Esimerkiksi 5 kWp:n aurinkovoimala maksaa 8500 euroa. Asennuksen osuudesta saa kotitalousvähennyksen, jolloin maksettavaa jää noin 7500 euroa.

Likimain etelään suunnattu 5 kWp:n aurinkovoimala tuottaa noin 4500 kWh aurinkosähköä vuodessa. Aurinkosähkön hintana voidaan käyttää esimerkissä 15 c/kWh. Oletuksena on, että kaikki tuotettu aurinkosähkö kulutetaan itse, varastoidaan virtuaaliakkuun tai myydään hyvällä hinnalla takaisin sähköverkkoon. On hyvä huomata, että laskennassa kannattaa arvioida sähkön keskimääräinen hinta esimerkiksi seuraavalle 10–20 vuodelle.

Yllä mainitun 5 kWp:n aurinkovoimalan tuotannon arvo on 675 €/vuosi. Sijoitetulle rahalle saatu korko on näin ollen 675 € / 7500 € = 9 %.

Selvitä, montako paneelia tarvitset ja paljonko säästät!

Mitkä seikat vaikuttavat aurinkopaneelien tuottoon ja takaisinmaksuaikaan?

 • Mikä vaikuttaa aurinkopaneelien tuottoon?
  • Aurinkopaneelien määrä ja laatu
  • Sähkön hinnan nousu
  • Aurinkopaneelien teho (Wp) sekä oletettu elinikä
  • Kohteen maantieteellinen sijainti
  • Aurinkopaneelien suuntaus
  • Katon kaltevuus
  • Varjostus
  • Aurinkopaneelien asennus.

  Sähkönsiirron hinnoittelu sekä sähkön hinnan kasvava trendi vaikuttavat aina positiivisesti aurinkosähköjärjestelmästä saatuun tuottoon.

 • Aurinkopaneelien määrä ja laatu

  Mitä isomman aurinkosähköjärjestelmän asennat, sitä suuremman tuoton sijoittamallesi pääomalle saat.

  Jokainen aurinkopaneeli muodostuu useista sarjaan kytketyistä aurinkokennoista. Kennot tuottavat enemmän tai vähemmän energiaa riippuen niiden koosta, paksuudesta ja puhtaudesta. Puhtaammat kennot ovat useimmiten muita tehokkaampia, mikä näkyy myös hinnassa.

  Tuomme maahan vain korkeimpaan Tier 1 -luokkaan hyväksyttyjen aurinkopaneelin valmistajien tuotteita. Tier 1 -luokitus takaa, että aurinkopaneelit kestävät ja tuottavat sähköä tehokkaasti vähintään 25 vuoden ajan.

  Kotimaisilla Orima-kattokiinnikkeillämme on 30 vuoden takuu.

  Tutustu aurinkopaneeleihimme ja kattokiinnikkeisiimme!

 • Kohteen maantieteellinen sijainti

  Aurinkopaneelit tuottavat hyvin koko Suomessa, pohjoisessa hieman vähemmän kuin etelässä. Vaikka talvet ovat pimeitä, valoisten kesäkuukausien ansiosta auringon vuotuinen kokonaissäteilyn määrä Suomessa on lähes yhtä iso kuin Pohjois-Saksassa.

 • Aurinkopaneelien suuntaus

  Jotta aurinkosähköjärjestelmä saavuttaisi parhaimman tuoton, olisi paras vaihtoehto asentaa aurinkopaneelit niin, että ne ovat kallellaan etelään. Näin aurinkopaneelit saavat enemmän suoraa auringonvaloa.

  Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö esimerkiksi länteen tai itään asennetut aurinkopaneelit olisi myös tehokkaita. Vasta pohjoisiin ilmansuuntiin käännyttäessä aurinkopaneelien vuosituotto heikkenee merkittävästi.

 • Katon kaltevuus

  Aurinkopaneelit voi olla järkevää asentaa tiettyyn kulmaan riippuen niiden sijainnista ja katon tyypistä.

  Harjakattoisissa taloissa suositaan kattolappeen suuntaista asennusta.
  Tasakatoilla paneelit kallistetaan yleensä noin 15 asteen kulmaan.

 • Varjostus

  Mikäli kattoa ympäröi metsikkö tai yksittäisiä puita, on syytä huomioida, miten paljon ne varjostavat katolla olevia aurinkopaneeleita. Aurinkopaneelit sopivat kuitenkin hyvin monenlaisiin ympäristöihin, koska puolet niiden tuotannosta tulee epäsuorasta valosta.

 • Aurinkopaneelien asennus

  Aurinkopaneeleiden elinikä on yli 25 vuotta, joten myös asennuksen laadun tulee olla erinomaista.

  Aurinkopaneelien kiinnityksessä kannattaa ottaa lumikuorma huomioon. Asennuksessa kannattaakin aina luottaa ammattilaisten apuun, kuten esimerkiksi Scanoffice Aurinkopartnerien.

Uusiutuva energia tuo säästöä sähkölaskuun

Uusiutuvan, ympäristöystävällisen ja omavaraisesti tuotetun energian hyödyntäminen kotitalouden sähkönkulutuksessa on oiva mahdollisuus ansaita rahaa.

Aurinkopaneelien aikaansaamat hyödyt eivät näy pelkästään pienempänä sähkölaskuna, vaan ylijäämäsähkö on mahdollista myydä takaisin sähköverkkoon. Esimerkiksi päivällä, jolloin pörssisähkön hinta on kallista, ylijäämäsähköstä saa hyvän tuoton. Ylijäämäsähkön voi myös varastoida niin sanottuun virtuaaliakkuun.

Aurinkopaneeleilla lähes omavaraiseksi

Suomessa sähköverkosta saatavan sähkön kulutus on hankala vähentää nollaan, sillä kamppailemme täällä suuria pakkasia ja pimeyttä vastaan talvisin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö pääsisi lähelle omavaraisuutta jo nyt.

Aurinkopaneelit sekä mahdollinen akkujärjestelmä yhdistettynä järkevään lämmitysmuotoon, kuten ilma-vesilämpöpumppuun tai maalämpöpumppuun, voi vähentää sähkölaskun loppusummaa yli 80 prosenttia.

Aurinkopaneelien tehokkuus heikkenee ajan myötä

Tähän päivään mennessä tämä ei ole ollut suuri ongelma, sillä kasvava aurinkopaneelimarkkina ei ole vielä kohdannut tuotteiden elinkaaren loppua.

Aurinkopaneeleille luvataan yleensä 25–30 vuoden takuu, mutta on perusteltua olettaa, että ne toimivat vielä pitempään.

Aurinkokennoissa ei ole liikkuvia osia, mutta ne menettävät tehokkuutta ajan mittaan UV-valolle altistumisen myötä. Muistisääntönä voidaan sanoa, että paneelit menettävät noin 0,5 prosenttia tehokkuudestaan joka vuosi, eli 25 vuoden jälkeen aurinkopaneelit tuottavat noin 88 prosenttia alkuperäisestä maksimitehostaan.