Kolme ilmalämpöpumpun sisäyksikköä ja kaksi ulkoyksikköä kuvituskuvassa vasten sinistä taivasmaisemaa. Ilmalämpöpumpun sisäyksiköistä yksi on valkoinen, yksi punainen ja yksi musta.

Ilmalämpö­pumppuvertailu – VTT:n testiraportit

Ilmalämpöpumppuvertailu tarjoaa hyödyllistä ja tutkittua tietoa eri ilmalämpöpumppujen ominaisuuksista ja tehokkuudesta. VTT on testannut laitteiden ominaisuudet puolueettomasti käyttämällä täysin vertailukelpoista testistandardia jo vuodesta 2007 alkaen. VTT:n testilaboratorion siirryttyä Eurofins Expert Services Oy:n omistukseen, uusimmat testitulokset julkaisee nykyään Eurofins.

Mitä VTT:n ilmalämpöpumppuvertailussa mitataan?

Ilmalämpöpumppuvertailussa mitataan laitteen tuottama lämpöteho ja hyötysuhde eli lämpökerroin asteen välein -30 °C:sta ylöspäin. Sulatusjaksot on huomioitu hyötysuhteissa.

Lämpöteho kertoo, kuinka paljon lämpöä ilmalämpöpumpusta saadaan sisätiloihin. Lämpöteho on merkittävä, jotta muilla lämmitysmuodoilla tarvitsee lämmittää vähemmän. Ilmalämpöpumpun hyötysuhde COP puolestaan ilmaisee, kuinka tehokkaasti kulutettu sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi.

Suomessa rakennusten lämmityskausi alkaa noin + 12 – + 15 °C:n ulkolämpötilassa. Ilmalämpöpumpun tulee lämmittää vielä -30 °C:n pakkasilla antaen hyvää hyötysuhdetta. Olennaista on, minkälaisen säästön laite antaa koko lämmityskaudella.

Testistandardin ansiosta tulokset ovat vertailukelpoiset

Laitteet on testattu täydellä puhallinteholla, koska sisäyksiköt ovat suurentuneet ja äänitasot suuremmilla ilmamäärillä pienentyneet.

Huom. Mallikohtaiset kommentoinnit ovat Scanofficen merkintöjä, eivät VTT:n tai Eurofinsin.

Ilmalämpöpumppujen testiraportit

R32-kylmäaineella varustetut laitteet

9- tai 25-sarjan 9000 BTU (British Thermal Unit) -laitteet:

VTT:n testi: Ilmalämpöpumput puhdistivat pölyä sisäilmasta

VTT on arvioinut myös ilmalämpöpumppujen mikrobiologista puhtautta. Vuonna 2011 tehdyssä testissä oli mukana viisi laitetta erilaisista asennuskohteista. Laitteista otettiin pinta- ja ilmanäytteet.

Ilmalämpöpumppuihin menevän ja niistä poistuvan ilman mikrobimäärissä ei havaittu merkitsevää systemaattista eroavuutta. Tutkimuksen perusteella ei voida sanoa ilmalämpöpumpun puhdistavan eikä likaavan ilmaa mikrobeista.

Ilmalämpöpumpusta pois tuleva ilma oli useissa kohteissa elottomista partikkeleista puhtaampaa kuin ilmalämpöpumppuun menevä ilma tai huoneessa ilmalämpöpumpun ollessa suljettuna oleva ilma. Visuaaliset havainnot ilmalämpöpumppujen suodattimista tukivat tätä tulosta, sillä pitkään hoitamatta olleisiin suodattimiin oli kertynyt runsaasti pölyä.

Jotta ilmalämpöpumppuun kertyneeseen pölyyn ei pääsisi muodostumaan mikrobikasvustoa, on suositeltavaa puhdistaa ilmalämpöpumpun suodattimet säännöllisesti.

Lue VTT:n raportti kokonaisuudessaan lataamalla se alla olevasta painikkeesta!

Lataa testiraportti(pdf, 663 kt)

Miksi kaikki ilmalämpöpumpputestit eivät anna luotettavia tuloksia?

Ilmalämpöpumppujen oikeanlainen testaaminen on merkittävästi vaikeampaa kuin ymmärretään. Suomessa vertailutestejä on teettänyt esimerkiksi TM Rakennusmaailma -lehti Maa- ja Elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa Vihdissä. Testin “paras” laitteisto valitaan vaihtuvien pisteytysjärjestelmien perusteella.

Tällaiset vertailutestit on usein toteutettu puutteellisesti ja kehnoissa olosuhteissa. Näiden testien pohjalta tehdyt päätelmät ovat monta kertaa johtaneet kyseenalaisiin vertailutuloksiin.