Energiatehokkaampi ja ekologisempi lämmitys – tutustu uusiin lämpöpumppuihin

Kylmäaineiden kehittymisen ansiosta uudet lämpöpumput ovat aikaisempaa ympäristöystävällisempiä. Modernin teknologian ansiosta ne myös lämmittävät entistä energiatehokkaammin.

Kylmäaineet R32 ja R454C kehityksen kärjessä

Kylmäaineiden uusin innovaatio R454C on jo aikaisemmin tutuksi tulleiden R32 ja R1234yf -kylmäaineiden yhdistelmä. Matala ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP) tekee siitä erittäin ympäristöystävällisen. Alhaisempi GWP tarkoittaa, että kylmäaineen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on vähäisempi, jos se päätyy ilmakehään.

Myös R32-kylmäaineen GWP-arvo on alhaisempi kuin perinteisissä kylmäaineissa, eikä se sisällä otsonikerrosta heikentäviä aineita. R32 mahdollistaa lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden erinomaisen energiatehokkuuden: R32-kylmäainetta sisältävät laitteet tarvitsevat hyvin vähän energiaa saavuttaakseen halutun lämmitys- tai jäähdytystehon, mikä vähentää lämmittämisen ja jäähdyttämisen hiilidioksidipäästöjä huomattavasti.

Uuden aikakauden kiinteistölämpöpumppu Mitsubishi Electric CAHV-R450

Vaikka uusi kylmäaine R454C on vielä hyvin tuntematon lämpöpumppumarkkinoilla, energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen tekniikan maahantuoja Scanoffice haluaa olla ensimmäisten joukossa sitä markkinoimassa. Uuden ympäristöystävällisemmän kylmäaineen käyttöönoton eturiviin on valittu Mitsubishi Electric CAHV-R450 -ilmavesilämpöpumppu.

Uuden, suuriin kohteisiin tarkoitetun ilma-vesilämpöpumpun käyttämän kylmäaineen GWP on 148 ja laitteessa on 9 kg kylmäainetta, mikä vastaa 1,33 CO2-ekvivalenttitonnia. Lukema on alle 7 prosenttia aikaisemman mallin vastaavasta luvusta.

Lisäksi CAHV-R450:ssä on energiatehokas invertteritekniikka, jonka ansiosta laite pystyy tuottamaan 70-asteista vettä vielä -20 °C:n ulkolämpötilassa.

CAHV-R450 vähentää jopa yli 20 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa

CAHV-R450-yksikön kylmäainetäyttö vastaisi 1,33 tonnia hiilidioksidia, mikäli se jostain syystä vapautuisi ilmakehään. Yksi CAHV voi kuitenkin vähentää esimerkiksi öljylämmitteisen kiinteistön hiilidioksidipäästöjä pitkälti yli 20 tonnia vuodessa. Vuosikymmenessä hiilidioksidipäästöjä olisi jo vähennetty yli 200 tonnia! Toki hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut palamisesta aiheutuvat päästöt vältetään energiatehokkaalla lämpöpumppuratkaisulla.

Mitä GWP tarkoittaa?

GWP (Global Warming Potential) on tärkeä mittari ympäristöystävällisten ja ilmastoystävällisten ratkaisujen valinnassa. Sitä käytetään arvioimaan kylmäaineiden ja muiden kasvihuonekaasujen ilmaston lämpenemiseen vaikuttavaa potentiaalia.

GWP-arvo ilmoittaa, kuinka monta kertaa suuremman lämpenemisvaikutuksen aine aiheuttaa verrattuna hiilidioksidiin. Esimerkiksi R454C-kylmäaineen GWP-arvo 148 tarkoittaa, että se on 148 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi samassa ajassa. Vastaava GWP-arvo (AR4) esimerkiksi R410A-kylmäaineella on 2088 ja R407C-kylmäaineella 1774.

GWP-arvon määrittää IPCC, eli hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change). GWP-lukemat määritellään IPCC:n julkaisemissa arviointiraporteissa. R454C-kylmäaineen GWP on tällä hetkellä yleisesti käytössä olevassa neljännessä arviointiraportissa (AR4) 148. Viidennessä arviointiraportissa (AR5) GWP:n on arvioitu olevan 146, eli lukema on vielä jonkin verran pienempi.

GWP on yksi tärkeä arvo ympäristöystävällisempien kylmäaineiden käyttöön ohjaamisessa. Kylmäalaa valvotaan tarkasti, ja uusia sääntöjä kehitellään jatkuvasti. Tällä hetkellä näkyvissä olevissa, useiden vuosien päähän kantavissa säännöissä ei ole tiedossa rajoituksia kylmäaineille, joiden GWP on 150 tai alle. R454C on siis todellinen tulevaisuuden kylmäaine, jonka käyttöä uutuuslaitteissa voidaan jatkaa pitkälle tulevaisuuteen.

Mikä on ekvivalenttitonni?

Ekvivalenttitonni on mittayksikkö, jota käytetään ilmaisemaan tietyn kasvihuonekaasumäärän, kuten kylmäainetäytön, hiilidioksidivastaavuutta. Se kertoo, kuinka monta tonnia hiilidioksidia (CO2) vastaa tietyn ainemäärän aiheuttamaa ilmastovaikutusta, mikäli se pääsisi kokonaisuudessaan karkuun. Ekvivalenttitonnit saadaan laskettua GWP:n ja ainemäärän avulla.

Vaikka ekvivalenttitonnilukema saattaa näyttää hurjalta, kyse on vain varautumisesta pahimpaan. Eli lähtökohtaisesti sama kylmäaine kiertää lämpöpumpussa koko sen elinkaaren ajan. Elinkaaren lopussa kylmäaine otetaan talteen ja toimitetaan kierrätykseen, josta se päätyy uudelleen käytettäväksi.