Asiakkaiden kokemuksia ilmavesilämpöpumpuista.

Ilmavesilämpöpumpun asennus

Mitä asennukseen sisältyy?

Oikein asennettu ilmavesilämpöpumppu kestää pitkään ja tuo huomattavia säästöjä lämmityskustannuksiin. Pätevä asennusliike vastaa laitteen oikeasta mitoituksesta ja opastaa laitteen käytössä. Muista, että voit saada asennustyöstä kotitalousvähennystä!

Mitä ilmavesilämpöpumpun asennus sisältää?

Ilmavesilämpöpumpun asentamiseen sisältyy yleensä

 • vanhan laitteiston purku, poisvienti ja kierrätys
 • läpivientien poraus kylmäputkille ja sähköjohdoille
 • putki- ja sähkötyöt
 • kylmätekninen asennustyö
 • ulkoyksikön asennus maatukitelineelle
 • ulkoyksikön sulatusvesien hallittu poisjohtaminen
 • laitteiston käynnistys ja oikeanlaisen toiminnan varmistus
 • laitteiston käyttökoulutus
 • laite- ja asennustakuu.

Ennen ilmavesilämpöpumpun hankintaa on hyvä varmistaa, että laitteisto toimitetaan avaimet käteen -periaatteella.

Vanha lämmitysjärjestelmä puretaan ensin

Ilmavesilämpöpumpun asennus voidaan aloittaa, kun mitoitus ja suunnitelmat on tehty ja hyväksytty. Asennus alkaa yleensä vanhan lämmitysjärjestelmän purkamisella.

Usein vanha järjestelmä käyttää öljyä lämmönlähteenä. Tällöin puretaan kattila, öljypoltinvarustus ja sekoitusventtiiliin perustuva lämmönsäätöjärjestelmä.

Asennuskohteesta riippuu, miten öljysäiliö poistetaan käytöstä. Ennen asennuksen aloitusta onkin hyvä käydä läpi, mitä vanhalle öljysäiliölle tehdään. Paikallinen jälleenmyyjä opastaa tarvittaessa tässä asiassa.

Joissakin kohteissa ilma-vesilämpöpumppu voidaan asentaa myös toimimaan vanhan järjestelmän rinnalle, jolloin purkutyötä ei yleensä ole kovinkaan paljon. Vanhan järjestelmän rinnalle asentaminen on yleisempää suuremmissa kiinteistökohteissa.

Asennukseen sisältyy monta eri työvaihetta

Asennuksessa on monta eri työvaihetta. Niitä voidaan tehdä jopa samaan aikaan, varsinkin jos kohteessa on useampi asentaja paikalla.

1. Vesiputkistot
Yleensä asennuksessa yritetään saada ensimmäisenä valmiiksi vesiputkistot. Näin päästään mahdollisimman nopeasti täyttämään ja ilmaamaan lämmitysverkkoa takaisin toimintakuntoon ja saamaan lämmitys takaisin toimintaan.

2. Käyttövesisäiliön täyttö
Usein järjestelmä hoitaa myös käyttöveden lämmittämisen. Kun käyttöveden putkitukset on saatu tehtyä, voi täyttää käyttövesisäiliön.

3. Sähkönsyötön asennus
Seuraavaksi sisäyksikön sähkölämmittimelle asennetaan sähkönsyöttö. Kun sähkövastus on sähköistetty ja vesijärjestelmät täytetty ja ilmattu, voidaan rakennuksen ja käyttöveden väliaikainen lämmittäminen aloittaa, mikäli siihen on tarvetta. Näin katkos lämmityksessä on usein vain muutamia tunteja.

mitsubishi electric ecodan ilmavesilämpöpumpun ulkoyksikkö

Ulkoyksikön maatukitelineen perustuksen voi tehdä myös itse

Ulkoyksikön asennusta voidaan tarvittaessa valmistella jo ennen koko asennusprosessin aloitusta. Ulkoyksikkö asennetaan maatukitelineen päälle talon seinustalle. Maatukitelineen alle tehdään perustus, joka kestää ulkoyksikön painon niin, että se pysyy suorassa ja paikallaan.

Perustuksen tekeminen on usein sellainen työvaihe, joka voidaan sopia tehtäväksi erikseen ja jonka talon omistajat voivat tehdä myös itse. On hyvä käydä tarkkaan läpi, millainen perustus on riittävä mitoiltaan ja kestävyydeltään. Betoninen perusta on hyvä jättää hieman irti talon muista rakenteista, ettei edes pieni kompressorin värinä kantaudu eteenpäin.

Seiniin porataan läpiviennit kylmäaineputkille ja sähkökaapelille

Järjestelmä koostuu sisä- ja ulkoyksiköstä, joiden välillä kulkee kylmäaineputket ja sähkökaapeli. Niitä varten on porattava tarvittavat läpiviennit seiniin. Poraukset voi tehdä etukäteen, kunhan niiden sijainti ja koko on käyty tarkkaan läpi.

Ulkoyksikön kennon sulatuksesta tulee tämän lisäksi lämmityskaudella vettä, joka putkitetaan talon viemäriverkkoon tai erilliseen imeytyskaivoon. Tämän sulatusvesien putkituksen saattolämmittimineen voi myös valmistella hyvin pitkälle ennen ulkoyksikön asennusta.

Sähkötyöt tekee alan ammattilainen

Laitteisto tarvitsee toimiakseen yleensä kolme eri sähkönsyöttöä:

 • sisäyksikön sähkölämmittimelle
 • ulkoyksikölle
 • ulkoyksikön sulatusvesien saattolämmittimille.

Sähkömies voi valmistella nämä sähkötyöt jo ennen varsinaista laitteiston asennusta.

Kun ulkoyksikkö on asennettu, voidaan sen sähkönsyöttö kytkeä. Lisäksi voidaan asentaa sisä- ja ulkoyksikön väliin tarvittava sähkökaapeli ja kylmäaineputkisto.

Tyhjiöinti varmistaa liitosten pitävyyden

Kun kylmäaineputket on saatu molemmista päistä valmiiksi, voidaan aloittaa tyhjiöinti. Tyhjiöinti on tärkeä osa kylmäpiirin asennusta. Sillä varmistetaan, että piiriin ei jää ilmaa tai kosteutta. Samalla varmistetaan myös liitosten pitävyys, eli piirin tiiveys.

Laitteistoa seurataan vielä käynnistyksen jälkeen

Asennuksen viimeinen osa on käyttöönotto. Ennen laitteiston käynnistystä tarkistetaan vielä, että kaikki tarvittavat työvaiheet on tehty. Vesijärjestelmät tarkistetaan vuotojen varalta, ja sähkönsyötön jännitteet mitataan.

Kun kaikki on varmistettu ja kunnossa, laitteisto voidaan käynnistää.

Vielä käynnistyksen jälkeenkin laitteistoa seurataan ja sen toimintaa testataan. Näin voidaan varmistua siitä, että asiakas saa energiatehokkaan ja toimintavarman järjestelmän.

Kuka saa asentaa ilmavesilämpöpumpun?

Ilmalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput, maalämpöpumput ja ajoneuvojen ilmastointilaitteet sisältävät kylmäainetta. Kylmäainetta sisältäviä laitteita saavat käsitellä vain ammattilaiset, joilla on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) myöntämä kylmäalan pätevyys.

Järjestelmien asennuksessa tarvitaan lisäksi sähköalan osaamista. Pätevyys sähkötöiden tekemiseen voi olla samalla henkilöllä kuin kylmäalan pätevyys, tai sitten työ on jaettu eri alojen ammattilaisten kesken.

Ilma-vesi- ja maalämpöpumppujärjestelmän asennuksessa on lisäksi tunnettava myös vesikiertoisten lämmönjako- ja käyttövesijärjestelmien talotekniikkaa.

Ilmavesilämpöpumppu kannattaa ostaa avaimet käteen -asennuksena

Ilma-vesilämpöpumppu kannattaa ostaa kaikki osa-alueet kattavana, niin kutsuttuna “avaimet käteen” -asennuksena. Laitteiston myyvä yritys varmistaa, että asennuksen suorittavat pätevöityneet ammattilaiset. Näin ei myöskään yllättäviä lisäkuluja pääse syntymään.

Kuinka paljon asennukseen voi saada kotitalousvähennystä?

Voit saada 40–60 prosenttia kotitalousvähennystä ilmavesilämpöpumpun asennustyön osuudesta. Se hyvitetään sinulle henkilökohtaisessa verotuksessa.

Tutustu myös korotetun kotitalousvähennyksen ehtoihin öljylämmityksestä luovuttaessa. Korotus on voimassa vuosina 2022–2027.

Kuinka kauan asennus kestää?

Ilma-vesilämpöpumpun asennus ja mahdolliset vanhan lämmitysjärjestelmän purku- ja muutostyöt kestävät yleensä 1–3 päivää kohteesta riippuen.

Scanoffice varmistaa, että asennus sujuu ammattitaidolla

Scanoffice kouluttaa kaikki valtuuttamansa jälleenmyyjät lämmitysjärjestelmän mitoittamiseen, oikeanlaisen kytkentätavan valintaan ja laitteiden asentamiseen. Lisäksi jälleenmyyjillämme on käytössään toimiviksi todettujen kytkentöjen periaatekaaviot ja asiantuntijoidemme tuki eri tilanteissa. Oli kysyttävää sitten mitoituksesta, kytkennästä tai toimintahäiriöstä, saa jälleenmyyjä meiltä vastauksen.

Voit luottaa myös siihen, että varaosia ja huoltopalveluja on saatavilla aina, kun niitä tarvitset.

Ammattitaitoinen huoltoliikeverkosto varmistaa laitteiston toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen.