Ilma-vesilämpöpumpun toiminta.

Ilmavesilämpöpumpun toiminta

Ilmavesilämpöpumppu ottaa auringon uusiutuvaa energiaa ulkoilmasta ja siirtää sitä rakennuksen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään tehokkaasti myös pakkasella. Samalla se lämmittää käyttöveden. Voit säästää talosi lämmityskustannuksissa jopa yli puolet ja samalla vähentää luontoa kuormittavia hiilidioksidipäästöjä.

Miten ilmavesilämpöpumppu toimii?

 1. Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö kerää ulkoilman lämpöenergiaa. Ulkoyksikössä oleva puhallin kierrättää ulkoilmaa höyrystimen läpi.
 2. Ulkoyksikössä oleva kompressori ja paisuntaventtiili hallitsevat kylmäpiirin painetta niin, että kylmäaineen olomuoto muuttuu ulkoyksikön höyrystinkennossa nesteestä höyryksi. Ulkoyksikössä höyrystyvä kylmäaine sitoo itseensä suuren määrän lämpöenergiaa ulkoilmasta.
 3. Ulkoyksikössä oleva kompressori puristaa kaasuksi muuttuneen kylmäaineen korkeampaan paineeseen, joka kuumentaa kaasua entisestään. Kompressorilta lähtevä kuumakaasu ohjataan sisäyksikössä sijaitsevaan lauhduttimeen.
 4. Kuuma, kaasuna oleva kylmäaine lauhdutetaan sisäyksikössä takaisin nesteeksi. Lauhtuessaan kaasusta nesteeksi kylmäaine luovuttaa valtavasti lämpöenergiaa lämmitysverkossa kiertävään veteen.
 5. Lauhduttimelta lähtevä lämmin vesi ohjataan vaihtoventtiilin avulla joko kiinteistön tai käyttöveden lämmittämiseen tarpeen mukaan.

Lämmön siirto käyttöveteen ja lämmönjakoverkkoon

Jotkin lämmitysjärjestelmät on rakennettu niin, että yhdessä varaajassa lämmitetään vettä korkeaan lämpötilaan käyttöveden takia. Samasta varaajasta otetaan myös lämmitysverkostoon lämpöenergiaa sekoitusventtiilillä lähtölämpötilaa rajoittaen. Esimerkiksi öljyllä lämpenevissä kohteissa järjestelmä on hyvin usein tämäntyyppinen ja ihan toimiva. Myös joillakin lämpöpumpputoimittajilla saattaa olla samankaltainen ajatus.

Lämpöpumppujärjestelmälle kyseinen ratkaisu ei kuitenkaan ole optimaalinen.
Paras hyötysuhde lämpöpumpuilla saavutetaan, kun lämmitetään mahdollisimman alhaisilla lämpötiloilla. Tästä syystä Mitsubishi Electric -lämpöpumput lämmittävät pääasiassa lämmitysverkkoa, jossa on matalammat lämpötilat ja energian tarve suurin.

Käyttövesitoiminnolla lauhduttimena toimivalta levylämmönsiirtimeltä lähtevä vesi ohjataan vaihtoventtiilin avulla lämmittämään käyttövettä tarpeen mukaan. Kaikissa lämmitysjärjestelmissä pitää vielä tämän lisäksi olla jokin keino lämmön siirtämiseksi lämmitysverkoston vedestä käyttöveteen.

Mitsubishi Electric Ecodan -varaajayksikössä lämmön siirtäminen käyttöveteen tehdään toisella levylämmönsiirtimellä, jolloin siirto tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti.

Paras hyötysuhde lämpöpumpuilla saavutetaan, kun lämmitetään mahdollisimman alhaisilla lämpötiloilla.

Huonelämpötila-anturi optimoi veden lämpötilan

Erityyppisillä taloilla ja lämmönjakoverkoilla on erilaiset lämpötilatarpeet ulkolämpötilan mukaan.

Yleisesti ottaen talossa, jossa on patteriverkosto, tarvitaan korkeampia lämmönjakoverkon lämpötiloja kuin lattialämpöpiirein varustetussa talossa, jotta sopiva sisälämpötila voidaan saavuttaa.

Mistä sitten tietää, minkä lämpöistä vettä missäkin ulkolämpötilassa eri kohteiden lämmönjakoverkkoon tarvitaan? Ei sitä oikein tiedäkään. Lämmönjakoverkon lämpötiloihin pohjautuvan lämmitysjärjestelmän ohjelmointi on parhaimmillaankin arvio.

Arvio yleensä kannattaa tehdä korkeammaksi kuin todellinen tarve, jotta lämpö varmasti riittää tuulisillakin keleillä. Todellista tarvetta korkeampi lämpötila taas johtaa lämpöpumppujärjestelmässä huonompaan hyötysuhteeseen.

Tästä syystä Mitsubishi Electric on kehittänyt huonelämpötilaan perustuvan ohjauksen. Tällaiseen järjestelmään asennetaan huonelämpötila-anturi, langaton kaukosäädin tai langallinen huoneanturi, keskeisiin huonetiloihin.

Lämpöpumppujärjestelmä “opettelee” lämmitysjärjestelmän käyttäytymisen ja ohjaa lämmitysverkkoon joka hetki juuri sen lämpöistä vettä, kuin tarvitaan. Tähän kun lisätään vielä nykyaikaisella invertteritekniikalla tehoaan säätävä kompressori, on hyötysuhde joka hetki paras mahdollinen.

Kahden eri lämmönjakoverkon ohjaus

Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu pystyy ohjaamaan myös kahteen eri lämpöiseen osioon jaettua lämmönjakoverkkoa. Tällainen järjestelmä voitaisiin asentaa esimerkiksi taloon, jossa pesuhuoneissa kiertää lattialämmitysputket ja muu talo lämpiää patteriverkoston avulla.

Kun ilma-vesilaitteisto ohjaa suoraan näitä kahta eri lämpöistä lämmönjakoverkkoa, voidaan molempien verkkojen lämpötilat pitää optimaalisina, jolloin hyötysuhde on paras mahdollinen.

Ilmavesilämpöpumpun ja ilmalämpöpumpun ero

Sekä ilmavesilämpöpumppu että ilmalämpöpumppu ottavat energiaa suoraan ulkoilmasta, mutta ilmavesilämpöpumppu siirtää ulkoilmasta saadun energian veteen ja ilmalämpöpumppu ilmaan.

Ilmavesilämpöpumppujärjestelmä soveltuu talon ainoaksi lämmityslaitteeksi, ilmalämpöpumpun lämpöenergiaa taas hyödynnetään muun lämmitysjärjestelmän lisänä. Kovimmilla pakkaskeleillä ilmalämpöpumppu saa tukea esimerkiksi suorasähkölämmitteisessä talossa sähköpattereista.

Ilma-vesilämpöpumppu voidaan myös suunnitella tehokkaammaksi, sillä se saa siirrettyä lämpöä tehokkaasti koko taloon lämmönjakoverkon avulla. Lisäksi ilma-vesilämpöpumpulla voidaan lämmittää käyttövesi.

Etäohjaus säästää sähköä

Ilmavesilämpöpumpun etäohjauksen ansiosta voit seurata ja säätää kotisi lämpötilaa kännykällä. Voit laskea lämpötilaa poissa ollessasi ja nostaa sitä, ennen kuin saavut takaisin kotiin. Näin voit pihistää energiankulutuksesta, mutta sinun ei tarvitse tinkiä asumismukavuudesta.

Näin pidät ilma-vesilämpöpumppusi toimintakunnossa

Tarkista, että

 • lämpö kiertää lämmitysverkossa ja patterit lämpiävät tasaisesti
 • vesisuodatin on puhdas
 • lämmitysjärjestelmän vedenpaine ei laske liikaa
 • mikään paikka ei vuoda tai tiputa vettä
 • ulkoyksikkö ei jäädy kauttaaltaan
 • ulkoyksikön alla eikä kennossa ole roskia.

Ilmavesilämpöpumpun säännöllinen seuranta karsii turhia kuluja

Ilma-vesilämpöpumpun toimintaa on hyvä seurata melko tiiviisti muutamia kuukausia laitteen asennuksen jälkeen. Tarkistamalla yllä mainitut asiat säännöllisesti vältät yleisimmät viat etkä aiheuta turhia ylimääräisiä kuluja lämmityslaskuun. Ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde pysyy hyvänä, ja koko talo lämpiää mukavan tasaisesti myös kovilla pakkasilla.