Aurinkosähkö - uusiutuvaa energiaa.

Aurinkosähkö – uusiutuvaa energiaa

Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöongelma. Aurinkosähkö on tuonut uuden vaihtoehdon ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Uusiutuva energia korvaa fossiiliset polttoaineet

Fossiiliset polttoaineet, kuten maakaasu, hiili ja öljy, ovat uusiutumattomia energianlähteitä. Ne syntyivät kivihiilikauden aikana 360–60 miljoonaa vuotta sitten.

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla energialla on yksi tärkeimmistä ilmastonmuutosta ehkäisevistä keinoista. Suomessa tuotetuista kokonaispäästöistä yli 70 prosenttia on peräsin fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja haihtumapäästöistä (Ympäristöhallinto).

Aurinkosähkön tuottamisen elinkaari

Aurinkopaneelit valmistetaan teollisesti, mikä maksaa energiaa ja luonnonvaroja. Energiavarojen kulutuksen laskutapa ei ole yksinkertainen, sillä sen täytyy sisältää koko aurinkosähkön tuottamisen elinkaari.

Aurinkopaneelien tuotantokustannuksiin lasketaan raaka-aineet, valmistus, kuljetus sekä paneelin käyttökohde ja sijoitus.

Aurinkopaneelien keskeisin valmistusaine on pii. Sen lisäksi valmistukseen tarvitaan muun muassa alumiinia, terästä, lasia ja silikonia. Raaka-aineiden louhimiseen ja prosessointiin kuluu energiaa.

Aurinkopaneelien kuljetus aiheuttaa kuluja ja hiilidioksidipäästöjä. Aurinkopaneelien käyttökohde ja sijoitus vaikuttavat puolestaan niiden ikään.