Ilmalämpöpumpun käyttöopas.

Ilmalämpöpumpun käyttö

Näin käytät laitettasi oikein

Laadukas ilmalämpöpumppu kerryttää säästöä lämmityskuluissa, kun sitä käyttää oikealla tavalla.

Valitse lämmitystila, kun haluat lämmittää

Lämmityskaudella ilmalämpöpumppua kannattaa käyttää lämmitystilassa. Näin varmistetaan, että laitteistolla on lupa ainoastaan lämmittää.

Energiatehokkainta on pitää lämpöpumppu koko ajan päällä ja antaa automatiikan huolehtia sisälämpötilasta asetetun lämpötilan mukaisesti. Lämpöpumppua ei tarvitse sammuttaa kovallakaan pakkasella. Esimerkiksi Mitsubishi Electricin Hyper Heating -mallien lämmitysteho on taattu vielä -35 asteessa.

Jos vaihtoehtoisesti ilmalämpöpumppua käytettäisiin automaattitilassa, olisi laitteistolla lupa lämmittää tai jäähdyttää tavoitelämpötilan mukaan. Tällöin saatettaisiin olla tilanteessa, jossa esimerkiksi takan lämpö nostaa hetkellisesti sisälämpötilan yli ilmalämpöpumpun tavoitelämpötilan ja ilmalämpöpumppu alkaa sen jälkeen jäähdyttää. Tällainen toiminta ei olisi kovinkaan järkevää tai energiatehokasta.

Älä käytä automaattitoimintoa lämmityskaudella, koska takkaa käytettäessä laite alkaa jäähdyttää ja hukkaa siten takan tuottaman lämmön.

Jäähdytä rauhallisesti, niin laitteesi kestää pitempään

Jäähdytyskaudella ilmalämpöpumppua kannattaa pitää jäähdytystilassa ympäri vuorokauden ja antaa sen viilentää tiloja kaikessa rauhassa. Laite kestää pitempään, kun se saa puhaltaa rauhallisesti. Näin jäähdyttäminen on myös miellyttävää ja vältetään vedontunne.

Jäähdytyksen tavoitelämpötilan kanssa on hyvä seurata ulkolämpötilaa. Jo muutama aste ulkolämpötilaa alempi sisälämpötila tuntuu miellyttävältä. Näin sisällä on mukava olla ja jäähdyttäminen on edullista.

Jos kuitenkin haluat käyttää ilmalämpöpumppua jäähdytystilassa vain jonkin aikaa, nosta tavoitelämpötila ennen sammuttamista reilusti ylemmäs ja käytä laitteistoa vielä hetki niin, että pelkkä sisäpuhallin on käynnissä. Näin kylmä ja kostea sisäyksikön kenno ehtii kuivua.

Jos haluat käyttää ilmalämpöpumppua jäähdytystilassa vain jonkin aikaa, nosta tavoitelämpötila ennen sammuttamista reilusti ylemmäs.

Ota takkatulen lämpö talteen ilmalämpöpumpulla

Ilmalämpöpumppua ei kannata sammuttaa, kun takassa on tuli. Voit valjastaa laitteesi hyötykäyttöön käyttämällä automaattista takkatoimintoa.

Takkatoiminto on kätevä tapa levittää esimerkiksi takan tuottamaa edullista lämpöä. Säästät sähköä ja lämpö leviää tasaisemmin, kun takassa on tuli.

Kun käytät automaattista takkatoimintoa, sisäyksikkö jää puhallustoiminnolle, vaikka asetettu lämpötila olisi saavutettu.

Automaattinen takkatoiminto löytyy suosituimmista Mitsubishi Electricin seinämallin lämpöpumpuista.

Lisää säästöä ajastuksella ja etäohjauksella

Ilmalämpöpumppuun on mahdollista ajastaa erilaisia tavoitelämpötiloja. Esimerkiksi päiväksi voi ajastaa pienemmän lämpötilan kuin yöksi, jolloin sähkö on halvempaa. Säätöjen kanssa on kuitenkin hyvä olla tarkkana, että ne eivät jää päälle, kun tarve muuttuu. Säätöjä voit tehdä helposti matkapuhelimen sovelluksella, tai kaukosäätimellä.

Etäohjaus säästää rahaa ja energiaa, kun voit pitää alhaisempaa lämpötilaa tyhjillään olevissa tiloissa.

Hallitse Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumppuasi helposti kaukosäätimellä

Haluatko saavuttaa mukavuuden ja energiatehokkuuden Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumpullasi? Entä ovatko jotkut symbolit tai napit hieman vieraita? Tutustu kaukosäätimen monipuolisiin toimintoihin, kuten lämpötilan säätöön, toimintatilojen valintaan ja lukuisiin muihin ominaisuuksiin.

Suuntaa lämpöä sinne, missä sitä tarvitaan

Ilmanohjaimet on parasta asettaa sellaiseen suuntaan, jossa ne saavat ilmatilaa parhaiten käsiteltäväksi. Silloin hyötysuhdetta saadaan paremmaksi.

Sisäyksiköllä lämpöä kannattaa puhaltaa lattiaa kohti. Näin kattoon ei kerry hukkalämpöä ja lämpöä saadaan siirrettyä sinne, missä sitä tarvitaan.

Jäähdytysenergia kannattaa puolestaan ohjata tilaan katon suuntaisesti, jolloin sisäilma tuntuu miellyttävältä eikä tule vedon tunnetta.

3D i-see Sensor tuo mukavuutta ja säästöjä

3D i-see Sensor on sisäyksikössä oleva infrapunatunnistin, joka tarkkailee huonetilan lämpötiloja. Tunnistimen avulla sisäyksikkö voi ohjata lämpöä tai viileyttä tehokkaasti huoneen osiin, joissa oleskellaan eniten. Näin lämmitys- tai jäähdytysenergia suuntautuu juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Tunnistimen avulla on mahdollista ohjata ilmaa myös niin, että sisäyksikkö puhaltaa ihmisiä kohti tai vaihtoehtoisesti aina ihmisistä poispäin.

Laitteistoon voi asentaa myös toiminnon, joka tarkkailee oleskelua huonetiloissa. Kun ketään ei havaita huonetiloissa viiveen jälkeen, alkaa laitteisto säästää energiaa lämmittämällä tai jäähdyttämällä vähemmän. Normaali toiminta jatkuu, kun laitteisto havaitsee uudestaan liikettä huonetiloissa.

3D i-see Sensor löytyy muun muassa Mitsubishi Electric LN- ja RW-mallisarjoista. Tunnistin on saatavilla myös lisävarusteena esimerkiksi Mitsubishi Electricin kattokasettimalleihin.

Puhallinnopeus tarpeen mukaan

Sisäyksikön läpi puhallettava ilmamäärä vaikuttaa lämpöpumpun tehokkuuteen. Suuremmilla sisäyksikön puhallinnopeuksilla sisäilmaa kulkee sisäyksikön läpi enemmän, jolloin lämmitys- ja jäähdytystoiminta on tehokkaampaa. Pienemmillä puhallinnopeuksilla taas sisäyksikkö on erityisen hiljainen.

Monessa ilmalämpöpumpussa on manuaalisesti valittavien puhallinnopeuksien lisäksi automaattinen puhallinnopeus. Puhaltimen ollessa automaattitilassa sisäyksikkö puhaltaa kovempaa, jos lämmitys- tai jäähdytystarvetta on enemmän. Puhallinnopeutta hiljennetään automaattisesti, kun sisälämpötila lähestyy tavoitelämpötilaa.

Plasmasuodatin puhdistaa sisäilmaa tehokkaasti

Plasmasuodatin on sähköisesti toimiva ilmansuodatin sisäyksikössä. Suodatin poistaa sähkövarauksen avulla sisäilmasta erilaisia epäpuhtauksia, kuten viruksia ja bakteereja.

Suodattimen sähkönkulutus on todella pientä. Voit pitää suodatinta halutessasi päällä jatkuvasti. Sisäilman laatu paranee samalla, kun laitteisto tuottaa edullista lämmitys- tai jäähdytysenergiaa.

Puhdista sisäyksikön suodattimet säännöllisesti

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön suodattimet kannattaa imuroida kerran kuukaudessa. Kun puhdistat suodattimen säännöllisesti, laitteesi pysyy tehokkaana ja käyntiääni hiljaisena.

Säästöä käyntiä säätämällä, vai vahinkoa vähällä käytöllä?

 • Mitä voi tapahtua, jos alkaa kikkailla lämpöpumpun sammuttamisella lämmityksessä?

  Laadukkaiden ilmalämpöpumppujen toimintalogiikka on pitkälle kehittynyt. Lämpöpumppu osaa säätää kylmäprosessin eri osa-alueita portaattomasti niin, että laitteistosta saatava hyöty on joka hetki optimaalinen. Ohjauksessa seurataan tavoitteeksi asetettua sisälämpötilaa tarkasti energiaa ja laitteistoa säästäen.

  Vaikka käyntiä optimoidaan jatkuvasti tarpeen mukaan, saattaa silti tulla mieleen, että säästöjä voisi kertyä vieläkin enemmän, mikäli laitetta käyttää vain hetken silloin tällöin. Ajatus on sinänsä hyvä, mutta voi kuitenkin olla, että lyhyet käyntijaksot aiheuttavat laitteistolle enemmän vahinkoa kuin pitkä yhtäjaksoinen huonelämpötilaa kaikessa rauhassa hallitseva käynti.

 • Lyhyet käyntijaksot rasittavat ilmalämpöpumppua

  Lyhyen käyntijakson aikana laitteisto joutuu nostamaan lämmitys- tai jäähdytystehon korkeaksi saavuttaakseen monta astetta nykytilanteesta eroavan tavoitelämpötilan. Tämä tarkoittaa sitä, että kompressori ja puhaltimet käyvät maksimikierroksilla ja ovat täten kovemmalla rasituksella. Maksimaalista lämmitys- tai jäähdytystehoa tavoiteltaessa myös laitteiston hyötysuhde on yleensä huonompi kuin rauhallisemmin käydessä. Haittapuolena tällaisissa käyntipyrähdyksissä on myös tavallista kovempi käyntiääni.

  Laitteiston ohjaus jatkuvasti sammuttamalla ja käynnistämällä aiheuttaa muitakin ongelmia. Lämmityskäytössä lyhyet jaksot eivät välttämättä vain riitä rakennuksen lämpimänä pitämiseen, vaan sisälämpötila lähtee laskemaan lämpöpumpun yrityksistä huolimatta.

  Varsinkin ajastamalla tehty käynnistys/sammutus -ohjaus saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa sisälämpötila laskee niin alas, että lämpöpumpun kylmäprosessi ei enää toimi oikein tai ulkoyksikkö jäätyy sulatusenergian puutteen vuoksi. Kun lämpöpumppu ei enää pysty lämmittämään tiloja, siirtyy rakennuksen lämmittäminen kokonaan rakennuksen päälämmitysjärjestelmän varaan. Monessa rakennuksessa tämä tarkoittaa lämmittämistä pelkillä sähkölämmityspattereilla, jolloin sähköä kuluu huomattavasti enemmän.

  Jäähdytyskäytössä taas lyhyiden käyntijaksojen suuri yhtäkkinen jäähdytysteho saattaa tuntua lisäksi epämiellyttävältä ja vetoisalta. Lisäksi kovasta jäähdytyskäytöstä suoraan sammutetun sisäyksikön kenno jää kondenssiveden kosteuttamana muhimaan sisäilman pölyn kanssa. Olosuhteet ovat sopivat jopa epämieluisalle mikrobikasvustoille.

 • Tavoitelämpötilan voi ajastaa edullisemman sähkön tunneille

  Mikäli lämpöpumpun käyntiä haluttaisiin keskittää ajastettuna edullisemman sähkön tunneille, on ohjaus paras toteuttaa tavoitelämpötilan avulla. Esimerkiksi lämmityskäytössä ajastusohjelmaan asetetaan yöllä olevien edullisempien tuntien ajaksi korkeampi tavoitelämpötila. Näin laitteisto tuottaa taloon hieman ylimääräistä lämpöä, kun sähkön hinta on alhainen. Aamulla tavoitelämpötilaa voi vastaavasti hieman laskea, jolloin laitteisto siirtyy odottelemaan sisälämpötilan laskemista uuden tavoitelämpötilan alle.

  Kun tehdään vain pieniä muutoksia tavoitelämpötilaan, on huonelämpötila edelleen suhteellisen tasainen. Lämpöpumpulla on silti mahdollisuus käydä pidempiä jaksoja tasaisesti ja suhteellisen pienellä kuormituksella. On hyvä muistaa myös, että ajastettua lämpötilatasoa on hyvä pitää samana useamman tunnin ajan, jotta laitteisto ehtii vakiinnuttaa käyntiarvot sopiviksi.

 • Energiatehokasta käyttöä on pitää ilmalämpöpumppu päällä koko ajan

  Ilmalämpöpumppua on siis paras käyttää niin, että laitteistolla on jatkuvasti mahdollisuus puuttua muutoksiin sisälämpötilassa omaan tahtiin. Jopa jäähdytyksellä sähkön kulutus on todella pientä, vaikka laitteisto kävisi koko ajan ylläpitäen sopivaa huonetilojen lämpötilaa. Kompressori ja puhaltimet käyvät kevyesti, ja hyötysuhde on erinomainen.