Mitsubishi Electric LN-sarjan kaksi kaukosäädintä eri väreissä: rubiininpunainen ja onyxinmusta

Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumpun kaukosäädin

Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumpun kaukosäädin on avainasemassa, kun halutaan varmistaa kotien, kesämökkien ja toimitilojen mukava lämpötila läpi vuoden. Kaukosäädin on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, mutta sen monenlaiset napit ja symbolit saattavat aluksi hämmentää uutta käyttäjää.

Tässä oppaassa käymme läpi millaisia toimintoja erilaiset symbolit tarkoittavat. Oikeanlaisilla asetuksilla varmistat asumismukavuuden ja energiatehokkuuden joka hetki. Olipa kyseessä lämmityksen, viilennyksen tai takkatoiminnon säätäminen, kaukosäätimen monipuoliset toiminnot tarjoavat sinulle täyden hallinnan Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumppuusi. Ilmalämpöpumppuasi voit ohjata myös etänä mobiilisovelluksen kautta.

Huomioithan, että alla oleva kaukosäätimen kuva ja sen symbolit eivät välttämättä kosketa kaikkia Mitsubishi Electricin ilmalämpöpumppumalleja. Voit tarkastaa oman mallisi kaukosäätimen toiminnan käyttöohjeesta, jonka löydät sivustomme käyttöohjeista ja tuotetiedostoista.

Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumpun kauko-ohjaimen toiminnot selitettyinä

 • Toimintatilojen valitseminen (MODE)

  Automaatoiminto

  Tällä toiminnolla sisäyksikkö valitsee toimintatilan sen mukaan, kuinka suuri ero huonelämpötilan ja ilmastointilaitteessa asetetun lämpötilan välillä on. Automaattitoiminnon aikana yksikkö vaihtaa jäähdytys- ja lämmitystoiminnon välillä, kun huonelämpötila poikkeaa 2 °C asetetusta lämpötilasta yli 15 minuutin ajan. Eli jos huonelämpötila ylittää tavoitelämpötilan, aletaan jäähdyttää ja vastaavasti tavoitelämpötilan alittava huonelämpötila johtaa lämmitystoiminnon käyttöönottoon.

  Huomautus:

  • Automaattitoiminnon käyttöä ei suositella, jos sisäyksikkö on liitetty multisplit-ulkoyksikköön. Jos multisplit-järjestelmässä olevia sisäyksiköitä on käytössä yhtä aikaa, sisäyksikkö ei välttämättä pysty vaihtamaan lämmitys- ja jäähdytystoiminnon välillä. Tällöin sisäyksikkö siirtyy valmiustilaan (katso tarkemmat tiedot sisäyksikön käyttöoppaasta).
  • Automaattitilan käyttö ei ole suositeltavaa myöskään talvipakkasilla, sillä laitteisto saattaa alkaa jäähdyttää sisäilmaa ja pakkasella jäähdyttäminen saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi sisäyksikön kondenssivesiputken tukkoon jäätymisen takia.

  Jäähdytystoiminto

  Tällä toiminnolla laitteisto jäähdyttää sisäilmaa asetetun tavoitelämpötilan mukaan. Laite ei ala lämmittää, vaikka mitattu sisälämpötila alittaisi tavoitelämpötilan reilusti.

  Huomautus: Älä käytä normaalin ilmalämpöpumpun jäähdytystoimintoa kylmissä ulkolämpötiloissa. Vain erityisesti ympärivuotiseen jäähdytyskäyttöön suunnitellut ilmanjäähdyttimet toimivat jäähdytyskäytössä myös talvella. Normaalin ilmalämpöpumpun jäähdytystoiminnon aikainen kondenssivesi johdetaan usein letkulla ulos. Pakkaskelissä jäähdyttäessä tämä letku voi jäätyä ja sisäyksiköstä saattaa valua tämän jälkeen kondenssivettä sisätiloihin.

  Kuivaustoiminto

  Laitteisto kuivattaa sisäilmaa pitämällä sisäyksikön kennoa hieman ympäristöä kylmempänä, jolloin ilmassa oleva kosteus tiivistyy sen pintoihin. Huonetilat saattavat myös jäähtyä vähän kuivaustoimintoa käytettäessä. Kuivaustoiminnolla ei voi asettaa tavoitelämpötilaa.

  Lämmitystoiminto

  Ilmalämpöpumppu lämmittää tällä toiminnolla huonetiloja tavoitelämpötilan mukaan. Tätä toimintoa käytettäessä laitteisto ei ala jäähdyttää, vaikka sisälämpötila ylittäisi tavoitelämpötilan reilusti.

  Puhallustoiminto

  Tällä toiminnolla pelkkä sisäyksikön puhallin kierrättää sisäilmaa. Ilmalämpöpumppu ei siis lämmitä tai jäähdytä ollenkaan.

  Huomautus: Mikäli jäähdytys- tai kuivaustoiminto lopetetaan niin, että ilmalämpöpumppu halutaan sammuttaa kokonaan sen jälkeen, on suositeltavaa puhaltaa sisäyksikkö kuivaksi puhallustoiminnolla ennen sammuttamista.

 • Automaattinen takkatoiminto (CIRCULATOR)

  Automaattinen takkatoiminto

  Ilman automaattista takkatoimintoa sisäyksikön puhallin siirtyy miniminopeudelle ja ilmanohjaimet nousevat ylös kun lämmitystoiminnolle asetettu tavoitelämpötila on saavutettu. Tämän toiminnan tarkoitus on estää huoneilman puhaltaminen suoraan ihmisiin, sillä se saattaa tuntua vetoisalta. Ilmaa kuitenkin kierrätetään vielä sisäyksikön läpi, jotta huonetiloissa oleva lämpötila pysyy tasaisempana ja todellinen huonelämpötila voidaan tunnistaa tarkemmin.

  Automaattisen takkatoiminnon ollessa aktiivinen sisäyksikön puhallin jää käymään lämmitystilalle asetetulla puhallinnopeudella, vaikka asetettu tavoitelämpötila olisikin saavutettu. Myös ilmanohjaimet suuntaavat ilman samaan suuntaan kuin lämmityskäytössä. Toiminnon tarkoituksena on siirtää esimerkiksi takan tuottamaa edullista lämpöä tehokkaasti huonetiloihin minimaalisella energiankulutuksella. Ulkoyksikkö lähtee automaattisesti tuottamaan lämpöä uudelleen kun sisälämpötila jälleen alittaa tavoitelämpötilan.

  1. Ota automaattinen takkatoiminto käyttöön painamalla CIRCULATOR-nappia lämmitystoiminnon aikana. Sisäyksikkö jatkaa sisäilman tehokasta kierrättämistä, jos sisälämpötila saavuttaa tai ylittää asetetun lämpötilan.
  2. Aseta puhaltimen nopeus ja ilman virtaussuunta. Puhallinnopeus ja ilman virtaussuunta ovat samat kuin lämmitystoiminnolla. Sisäilman kierrätys alkaa matalalla puhallinnopeudella, jos valittuna on sisäpuhaltimen automaattinopeus.
  3. Poista automaattinen takkatoiminto käytöstä painamalla uudelleen painamalla CIRCULATOR-nappia.

  Huomautus: Automaattinen takkatoiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa.

  • Automaattitoiminto on valittu.
  • Laitteisto suorittaa ulkoyksikön sulatusta.
  • Sisäyksikkö on liitetty multisplit-mallin ulkoyksikköön.
  • Pelkän sisäilman puhaltaminen saattaa tuntua vetoisalta. Laske sisäpuhaltimen nopeutta tai säädä ilman virtaussuuntaa niin, että vältät ilmavirran, jos tunnet olosi epämukavaksi.
 • Asetusten tallennus (i save)

  Asetusten tallennus

  Asetusten tallennustoiminnolla voidaan palauttaa usein käytetty (esiasetettu) asetusnäkymä yhtä painiketta painamalla. Painamalla painiketta uudelleen, voidaan palata nopeasti edelliseen asetukseen. Joissakin malleissa i-save-toiminto tulee olla aktiivisena, jotta alimman ylläpitolämmityksen tavoitelämpötilan saa valittua.

  1. Voit valita i-save-tilan jäähdytys- tai lämmitystoiminnon aikana painamalla i save -näppäintä.
  2. Aseta tavoitelämpötila, puhallinnopeus ja ilman virtaussuunta. Samat asetukset valitaan seuraavalla kerralla yksinkertaisesti painamalla i save -näppäintä. Kaksi asetusta voidaan tallentaa (Yksi jäähdytystoiminnolle ja toinen lämmitystoiminnolle).
  3. Peruuta i-save-toiminto painamalla i save -näppäintä uudelleen. I-save-toiminto perutaan myös MODE– tai POWERFUL-painiketta painettaessa
 • Tehotoiminto (POWERFUL)

  Tehotoiminto

  Tehotoiminnolla laitteisto tuottaa tehokkaasti lämmitys- tai jäähdytysenergiaa. Sisäyksikön puhallinnopeus asetetaan automaattisesti ja sitä ei voi muuttaa. Toiminnon aikana ei myöskään voi asettaa tavoitelämpötilaa.

  1. Käynnistä tehotoiminto painamalla POWERFUL-näppäintä jäähdytys- tai lämmitystoiminnolla.
  2. Peruuta tehotoiminto painamalla uudelleen POWERFUL-näppäintä. Tehotoiminto peruuntuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua, tai kun OFF/ON-, FAN-, CIRCULATOR– tai i-save-painiketta painetaan.
 • Yötila (NIGHT MODE)

  Yötila

  Yötila himmentää sisäyksikön toimintavaloja ja poistaa ohjainkomennon vastaanottamisen äänimerkin käytöstä. Ulkoyksikön äänitasoa rajoitetaan.

  1. Ota yötila käyttöön painamalla NGHT MODE -näppäintä käytön aikana.
  2. Poista yötila käytöstä painamalla NIGHT MODE -näppäintä uudelleen.

  Huomautus:

  • Ulkoyksikön äänenvoimakkuus ei ehkä muutu yksikön käynnistämisen jälkeen, suojatun käytön aikana tai tietyissä käyttöolosuhteissa.
  • Sisäyksikön tuulettimen nopeus ei muutu.
  • Himmennettyjä toimintavaloja on vaikea erottaa kirkkaassa huoneessa.
  • Tehotoiminnon käyttö yötilan aikana suurentaa ulkoyksikön äänenvoimakkuutta.
  • Ulkoyksikön äänenvoimakkuus ei pienene multisplitjärjestelmässä.
 • i-See Sensor (SENSOR)

  i-See Sensor

  i-See Sensor aktiivinen

  i-See-tunnistimen ollessa aktiivisena huoneenlämpöä ohjataan aistittavan lämpötilan mukaisesti. Huonelämpötilan ohjaus siis tarkentuu ottamaan huomioon myös ilmankosteutta ja sisälämpötila tuntuu tarkemmin oikealta. Oikeanlaisen lämpötilatunteen tavoittelu parantaa asumismukavuutta ja energiatehokkuutta, kun lämmittäminen ja jäähdyttäminen voidaan todennäköisesti lopettaa jo heti kun sisälämpötila tuntuu tavoitteen mukaiselta.

  Poissaolon havainnointi – Energiansäästötila

  Poissaolon havainnonti energiansäästötilassa säästää energiaa, kun ketään ei havaita huonetilassa viiveajan jälkeen. Huonetiloja siis lämmitetään tai jäähdytetään vähemmän kun huonetilassa ei hetkeen havaita ihmisiä. Toiminta palautuu normaaliksi kun henkilöitä taas havaitaan. Tarkemmat tiedot toiminnosta löydät laitteen käyttöohjeesta.

  Poissaolon havainnointi – Automaattinen sammutus

  Automaattinen sammutus -toiminto sammuttaa ilmalämpöpumpun viiveajan jälkeen, kun huonetilassa ei havaita henkilöitä. Ensimmäisen viiveen jälkeen laite siirtyy energiansäästötilaan. Laite käy energiansäästötilassa korkeintaan sille määritellyn viiveajan verran ja sammuu sitten kokonaan, mikäli ihmisiä ei edelleenkään havaita. Sammumisen jälkeen laite ei lähde automaattisesti käymään, vaikka ihmisiä havaittaisiinkin. Tarkemmat tiedot toiminnosta löydät laitteesi käyttöohjeesta.

  1. Aktivoi i-See-ohjaustila painamalla SENSOR-näppäintä.
   • Paina näppäintä varovasti ohuella esineellä.
   • Toimintanäyttöön ilmestyy aktivoinnista ilmaiseva kuvake.
   • Oletusasetus on “aktiivinen” ().
  2. Peruuta i-See-ohjaustila painelemalla SENSOR-näppäintä kunnes näytössä ei enää näy toiminnasta kertovia kuvakkeita.
 • Kellonajan asettaminen (CLOCK)
  1. Paina CLOCK-painiketta.
  2. Aseta aika painamalla TIME-painiketta. Jokainen painallus siirtää kelloa yhden minuutin eteen- tai taaksepäin (10 minuuttia, kun painetaan pidempään). Kellonajan voi asettaa myös vuorokausiajastimen (TIMER) asetuspainikkeilla (ylös ja alas osoittavat nuolet).
  3. Aseta oikea viikonpäivä painamalla DAY-näppäintä (mikäli kaukosäätimessäsi on myös viikkoajastin).
  4. Paina lopuksi CLOCK-painiketta uudelleen.

  Huomautus: Paina CLOCK-painiketta varovasti ohuella esineellä.

 • Viikkoajastin (WEEKLY TIMER)

  Tutustu tämän ominaisuuksiin tarkemmin oman ilmalämpöpumppusi kattavasta ohjeesta. Ohjeet löydät muun muassa sivustomme käyttöohjeista ja tukitiedostoista.

 • Vuorokausiajastin (TIMER)

  Vuorokausiajastin

  Vuorokausiajastimen avulla voit asettaa yhden kellonajan vuorokautta kohden, jolloin yksikkö sammuu ja/tai käynnistyy itsestään. Sammutettu yksikkö ei reagoi lämpötilan muutoksiin sisätiloissa.

  (ON-ajastin): Yksikkö käynnistyy määritetyllä hetkellä.

  (OFF-ajastin): Yksikkö sammuu määritetyllä hetkellä.

  Varmista ennen ajastusten tekemistä, että kellonaika on asetettu oikein.

  1. Aseta ajastin käytön aikana painamalla tai .
  2. Aseta ajastusaika, kun  tai vilkkuu, painamalla kohdassa TIMER olevia nuolinäppäimiä ja . Jokainen painallus muuttaa asetetun ajan 10 minuuttia eteen-/taaksepäin.
  3. Odota ajan asettamisen jälkeen, että  tai lopettaa vilkkumisen ja ajastetun toiminnon symboli ja kellonaika jää näkyviin.
  4. Peruuta ajastin painamalla  tai uudelleen.

  Ajan asettamisesta löydät lisää kohdasta ”kellonajan asettaminen”.

 • Ilmavirtauksen ohjaustila (DIRECTION)

  Ilmavirtauksen ohjaustila

  Ilmanvirtauksen ohjaustilassa sisäyksikkö ohjaa puhallettavan ilman suuntaa i-See-Sensorin havaitseman huoneessa olevan henkilön sijainnin mukaan.

  1. Käynnistä ilmavirtauksen ohjaustila painamalla DIRECTION-näppäintä. Tämä tila on käytettävissä vain i-See-Sensorin ollessa toiminnassa.
  2. Jokainen painikkeen painallus vaihtaa ohjaustilaa seuraavassa järjestyksessä:
   • (EPÄSUORA) : Havaittuihin henkilöihin kohdistuu vähemmän ilmanvirtausta.
   • (SUORA) : Ilmavirtausta kohdistetaan havaittuihin henkilöihin.
   • (TASAINEN) : Yksikkö oppii, missä henkilöt viettävät eniten aikaa ja tasaa kyseisen alueen lämpötilan.
  3. Ilmavirtauksen ohjaustilan saa poistettua käytöstä painamalla DIRECTION-näppäintä niin, että ohjaustilan symbolit poistuvat näkyvistä.
   • i-See-ohjaustilan peruuttaminen peruuttaa automaattisesti ilmavirtauksen ohjaustilan.
   • Ilmavirtauksen ohjaustila peruuntuu myös silloin, kun VANE– tai WIDE VANE -painiketta painetaan.
  • Vaaka- ja pystysuuntaiset ilmanvirtauksen suunnat valitaan automaattisesti, kun ilmavirtauksen ohjaustila on aktiivinen.
  • Kun huoneessa on useampi kuin muutama henkilö, ilmavirtauksen ohjaustila ei ehkä toimi yhtä tehokkaasti.
  • Jos olosi on yhä epämukava EPÄSUORA-tilan määrittämässä ilmanvirtauksessa, säädä ilmanvirtauksen suuntaa manuaalisesti.
 • Ilmanpuhdistustoiminto (PURIFIER)

  Ilmanpuhdistustoiminto

  Ilmanpuhdistustoiminnolla sisäyksikön sähköinen ilmanpuhdistuslaite poistaa ilmasta sienikasvustoa, viruksia, hometta ja allergiaa aiheuttavia aineita.

  1. Käynnistä ilmanpuhdistustoiminto painamalla PURIFIER-näppäintä. Ilmanpuhdistimen merkkivalo syttyy ja ilman puhdistaminen alkaa.
  2. Peruuta ilmanpuhdistustoiminto painamalla uudelleen PURIFIER-näppäintä. Ilmanpuhdistimen merkkivalo sammuu ja ilman puhdistaminen lopetetaan.

  Huomautus:

  • Älä koske ilmanpuhdistuslaitteeseen käytön aikana. Vaikka ilmanpuhdistuslaite on rakenteeltaan suojattu, kosketuksesta voi olla vakavia seurauksia, koska laite käyttää korkeajännitteistä sähköä.
  • Ilmanpuhdistustoiminnon aikana voi kuulua sihisevä ääni. Ääni syntyy, kun plasman varaus purkautuu. Kyseessä ei ole virhetoiminto.
  • Ilmanpuhdistus ei ala, eikä merkkivalo syty, jos etupaneeli ei ole kokonaan suljettuna.
 • Ilmavirtauksen suuntaus: ylös-alas (L-VANE-R)

  Ilmavirtauksen suuntaus: ylös-alas

  Valitse ilman virtaussuunta painamalla nappeja L-VANE-R. L-kirjaimen kohdalla oleva näppäin muuttaa edestä katsottuna vasemmanpuoleisen ilmanohjaimen suuntaa. R-kirjaimen kohdalla oleva näppäin muuttaa oikeanpuoleisen ilmanohjaimen asentoa. Jokainen painallus vaihtaa ilmavirran suuntaa seuraavassa järjestyksessä (ylös-alas-suunta):

  (AUTO) Siiveke on asetettu siten, että ilman virtaussuunta on mahdollisimman tehokas. JÄÄHDYTYS-/KUIVAUS-/PUHALLUS-toiminto: vaaka-asento. LÄMMITYS-toiminto: asento (4).

  (manuaalinen) Jotta sisäilman lämmittäminen tai jäähdyttäminen olisi mahdollisimman tehokasta, valitse yläasento JÄÄHDYTYS- ja KUIVAUS-toiminnoille ja ala-asento LÄMMITYS-toiminnolle. Jos ala-asento valitaan JÄÄHDYTYS- tai KUIVAUS-toiminnon aikana, siiveke siirtyy automaattisesti yläasentoon (1) 0,5–1 tunnin kuluttua, jotta kondensoitunut vesi ei ala tippumaan yksiköstä.

  (kääntyvä) Siiveke liikkuu vuorotellen ylös ja alas.

  • Sisäyksiköstä kuuluu kaksi lyhyttä piippausta, kun ilmansuuntaus on asetettu AUTO-tilaan.
  • Käytä aina kaukosäädintä tai sovellusta, kun vaihdat ilmavirran suuntaa. Ilmanohjaimien siirtäminen käsillä aiheuttaa toimintahäiriön.
  • Kun laitteiston sähkönsyöttö kytketään päälle, sisäyksikkö käy läpi ilmanohjaimien asennot ja suuntauksen. Valittu ilmanohjaimien asento aktivoituu, kun käytössä olevan toimintatilan mukaiset toiminnot aktivoituvat. Yksikön valmistautumisessa saattaa kestää muutamia minuutteja.
  • Samalle tasolle asetettu oikea ja vasen vaakasiipi eivät välttämättä ole täysin kohdakkain.
 • Ilmavirtauksen suuntaus: vasen-oikea (WIDE VANE)

  Ilmavirtauksen suuntaus: vasen-oikea

  Valitse ilman virtaussuunta sivuttaissuunnassa WIDE VANE-näppäimellä. Jokainen painallus vaihtaa ilmavirran suuntaa seuraavassa järjestyksessä:

 • Sisäyksikön puhallinnopeus (FAN)

  Sisäyksikön puhallinnopeus

  Valitse sisäyksikön puhaltimen nopeus FAN-näppäimellä. Jokainen painallus vaihtaa puhaltimen nopeutta seuraavassa järjestyksessä:

  • Sisäyksiköstä kuuluu kaksi lyhyttä piippausta, kun puhaltimen nopeus on asetettu AUTO-tilaan.
  • Suuremmat puhallinnopeudet mahdollistavat tehokkaamman jäähdytys- ja lämmitystoiminnan.
  • Pienillä puhallinnopeuksilla sisäyksikkö on hiljaisempi.
  • Lämmitystoiminnolla haluttu puhallinnopeus aktivoituu, kun laitteisto aloittaa lämmittämisen ja sisäyksikkö on riittävän lämmin. Tätä ennen puhallin käy miniminopeudella, jotta sisäyksikön läpi kiertävä sisäilma ei tuntuisi vetoisalta.

  Huomautus: Jos useita sisäyksiköitä käytetään samanaikaisesti yhden ulkoyksikön kautta lämmittämiseen, ilmavirran lämpötila saattaa olla alhainen. Tämmöisessä tapauksessa tuulettimen nopeudeksi kannattaa valita AUTO.

 • Ohjaussignaalin lähetys

  Ohjaussignaalin lähetys

  Langaton kaukosäädin lähettää automaattisesti ohjassignaalin sisäyksikköön, kun asetuksiin tehdään muutoksia. Kaukosäätimen infrapunalähettimen tulee osoittaa sisäyksikköä kun muutoksia asetuksiin tehdään. Useimmissa kaukosäätimissä näkyy symboli aina, kun ohjaussignaali lähetetään. Sisäyksikkö piippaa vastaanotetun ohjauskomennon merkiksi.

  • Kaikki kaukosäätimen näytössä näkyvät asetukset lähetetään aina kerralla.
  • Laitteisto toimii viimeisimmäksi vastaanottamiensa ohjauskomentojen mukaan, tulivatpa ne sitten etäohjaussovelluksesta tai paikallisesta kaukosäätimestä.

  Huomautus: Etäohjaimilla tehdyt asetusmuutokset eivät päivity langattoman kaukosäätimen näyttöön. Langattomalla kaukosäätimellä tehdyt asetusmuutokset sen sijaan näkyvät MELCloud-etäohjaussovelluksessa.

 • Paristojen vaihdon symboli

  Paristojen vaihdon symboli

  Kun kaukosäätimessä näkyy paristojen vaihtamisesta ilmaiseva symboli, on aika vaihtaa paristot uusiin. Useimmissa käyttöohjeissa kaukosäädin suositellaan nollaamaan RESET-näppäimellä paristojen vaihdon jälkeen. RESET-näppäimen painamisen jälkeen kaukosäädin palaa tehdasasetuksiin, jolloin esimerkiksi kellonaika ja mahdolliset ajastukset on asetettava uudelleen.

  Tämän ohjeen kaukosäätimestä paristot löytyvät liu’uttamalla toimintonäppäimien edessä olevaa liukukantta niin pitkälle, että kansi irtoaa kokonaan. Tarkista ohjeet oman laitteesi kaukosäätimen paristojen vaihtoon laitteen käyttöohjeesta.