Keskimmäiset ilmalämpöpumppu lyhenteet ja termit.

Ilmalämpöpumppu-sanasto

Mitä tarkoittavat lyhenteet COP ja SEER? Mikä on i-See Sensor? Entä mitä tapahtuu kuumakaasusulatuksessa? Katso selitykset näihin ja muihin keskeisimpiin ilmalämpöpumppu-lyhenteisiin ja -termeihin alla olevasta koosteesta.

 • COP (Coefficient Of Performance)

  COP-luku = lämpöpumpun lämpökerroin eli hyötysuhde.

  Ilmalämpöpumpun hyötysuhde COP ilmaisee, kuinka tehokkaasti kulutettu sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi. Esimerkiksi COP-arvo 5,2 saadaan, kun ilmalämpöpumppu kuluttaa 1 kW sähköä samalla, kun se tuottaa 5,2 kW lämpöä.

  Tämä arvo ilmoitetaan esitteissä yleensä tilanteessa, jossa ulkolämpötila on +7 ja sisälämpötila +20 °C.

 • Desibeli (dB)

  Desibeliä käytetään ilmalämpöpumpuista lähtevien äänien yksikkönä.

  Tavallinen keskustelu on usein 60 dB:n luokkaa. Hiljainen jääkaapin käyntiääni on noin 40 dB.

  Ilmalämpöpumpun sisäyksiköiden äänitasot ovat alhaisimmillaan alle 20 dB, jolloin ääntä on jo vaikea kuulla (ks. äänenpaineen taso ja äänen tehotaso).

 • Energialuokka

  Ks. Energiatehokkuusluokka

 • Energiamerkintä

  Energiamerkintä kertoo energiaa kuluttavan laitteen suorituskyvyn ja energiankulutuksen.

  Ilmalämpöpumpun energiamerkinnästä löytyvät laitteiston mallimerkinnät, valmistajan nimi, energiatehokkuusluokat, mitoitustehot, SEER- ja SCOP-arvot, arviot vuosittaisesta sähkönkulutuksesta sekä äänitehotaso sisä- ja ulkoyksikölle.

 • Energiatehokkuus

  Energiatehokkuus tarkoittaa energian hyödyntämistä tehokkaasti. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu on erittäin energiatehokas laite, sillä se tuottaa moninkertaisesti kuluttamansa energian verran lämmitys- tai jäähdytysenergiaa.

 • Energiatehokkuusluokka

  Energiatehokkuusluokka kertoo laitteen energiatehokkuuden. Mitä korkeampi energialuokka on, sitä energiatehokkaammin laite toimii eli käyttää vähemmän energiaa.

  Lämpöpumppujen energiatehokkuusluokkia oli aluksi A:sta G:hen. Luokista A oli energiatehokkain ja G vähiten energiatehokas. Lämpöpumput ovat kuitenkin kehittyneet koko ajan energiatehokkaammiksi, joten luokituksia on jouduttu lisäämään A:sta ylöspäin (A+, A++, A+++).

  Energiatehokkuuden kehittyminen on ollut edelleen hurjaa. Tämän vuoksi luokitusta joudutaan uudistamaan lähiaikoina. Energiatehokkuusluokat on tarkoitus skaalata uudelleen niin, että vuonna 2019 käyttöön otettujen luokkien mukaan luokituksen A+++ saavat lämpöpumput voivat saada korkeintaan B-luokituksen.

 • Etäohjaus

  Etäohjauksella tarkoitetaan lämpöpumpun ohjaamista kaukaa asennuskohteen ulkopuolelta. Esimerkiksi kilometrien päässä oleva mökin ilmalämpöpumppu ohjataan nostamaan sisälämpötila ylläpitolämpötilasta oleskelulämpötilaan. Näin mökki on jo valmiiksi lämmin, kun sinne mennään.

  Etäohjauksia on yleensä kaksi eri pääkategoriaa: tekstiviestit (GSM) ja etäohjaus internetin välityksellä.

 • Höyrystin

  Höyrystin on lämmönsiirrin, jossa nestemäinen kylmäaine muutetaan kaasumaiseen olomuotoon.

  Kylmäaineen höyrystäminen vaatii paljon lämpöenergiaa: höyrystimenä toimiva ilmalämpöpumpun lämmönsiirrin sitoo kylmäaineeseen lämpöä höyrystimen läpi puhallettavasta ilmasta. Höyrystimen läpi kulkeva ilma siis jäähtyy.

  Ilmalämpöpumpun sisäyksikön lämmönsiirtokenno toimii höyrystimenä, kun laitteistolla jäähdytetään. Lämmitettäessä höyrystimenä toimii ulkoyksikön lämmönsiirtokenno.

 • Hyötysuhde, vuosihyötysuhde

  Ks. COP, SCOP.

  Hyötysuhde kertoo, kuinka tehokkaasti laite pystyy muuntamaan energiaa haluttuun muotoon.

  Ilmalämpöpumpun hyötysuhde ilmaistaan usein lyhenteellä COP ja lämmityskauden lämpökerroin lyhenteellä SCOP.

 • Hyper Heating -teknologia

  Ainutlaatuinen Mitsubishi Electric Hyper Heating -teknologia takaa huippuluokan lämmitystehon vielä kovillakin pakkasilla. Lämmitystehoa on saatavilla jopa yli kaksi kertaa enemmän -15 °C pakkasella kuin tavallisella mallilla.

  Teknologia toki parantaa ulkoyksikön suorituskykyä myös muissa talvisissa olosuhteissa, joten ilmalämpöpumpun osuus koko vuoden lämmitystarpeesta on huomattavasti suurempi ja näin myös lämpöpumpulla saatu säästö kasvaa huimiin lukemiin!

 • Ilmalämpöpumppu

  Ilmalämpöpumppu (lyh. ILP) on laitteisto, jolla siirretään lämpöenergiaa ulko- ja sisäyksikön avulla. Sisätilan lämpötilaa säädellään siirtämällä lämpöä ulkoilmasta sisäilmaan ja tarvittaessa päinvastoin sisäilman jäähdyttämiseksi. Ilmalämpöpumppu ei siis vaihda huoneiston ilmaa.

 • Ilmanpoistoputki

  Ilmanpoistoputki poistaa ilmaa sisätiloista.

  Siirrettävissä ilmanjäähdyttimissä koko kylmälaitteisto on yhdessä paketissa sisätiloissa. Laitteisto siis puhaltaa yhdestä aukosta viileää ilmaa ja toisesta aukosta lämmintä ilmaa. Jotta sisäilma jäähtyisi, on lämmin ilma puhallettava ulos rakennuksesta ilmanpoistoputken avulla.

 • Ilmanvaihtolaite

  Ilmanvaihto tarkoittaa rakennuksen sisäilman poistoa ja korvaamista raikkaalla ulkoilmalla. Ilmanvaihtolaitteet usein myös puhdistavat ilmaa.

  Lisäksi on olemassa ilmanvaihtolaitteita, jotka lämmittävät ulkoa sisään puhallettavaa ilmaa ulos puhallettavasta ilmasta saatavalla lämpöenergialla. Tällaisella ilmanvaihtolaitteella energiaa voidaan säästää huomattavia määriä. Esimerkki tällaisesta laitteesta on Mitsubishi Electric Lossnay.

  Ilmanvaihtoa tehostamalla saat helposti parannettua kotisi, työpaikkasi tai mökkisi sisäilman laatua .

  > Tutustu edullisiin, kotimaisiin Mobair-korvausilmalaitteisiin ja Mitsubishi Electric Lossnay -mini-ilmanvaihtolaitteisiin.

 • Ilmanohjain

  Ilmalämpöpumpun puhallusilma jakaantuu tasaisesti huoneilmaan ilmanohjaimien avulla. Esimerkiksi Mitsubishi Electric LN -ilmalämpöpumpussa lämmitys- ja jäähdytysilma leviää huoneeseen miellyttävästi ilman vetoa kaksoissiivekkeiden ja tuplailmanohjaimien avulla.

 • Ilmansuodatin

  Ilmalämpöpumpuissa olevat ilmansuodattimet puhdistavat ja raikastavat sisäilmaa. Suodattimet on hyvä imuroida kerran kuukaudessa (katso ohjeet ilmalämpöpumpun suodattimen puhdistukseen).

 • Invertteri

  Vaihtosuuntaaja eli invertteri on laite, joka muuntaa tasavirtaa halutunlaiseksi vaihtovirraksi.

  Ilmalämpöpumpun ulkoyksikössä olevaa kompressoria voidaan ohjata invertterin avulla portaattomasti, eli kompressori ei sammu ja käynnisty jatkuvasti uudestaan. Näin säästöä kertyy enemmän ja lämpötila on tasaisempi. Myös kompressorin käyttöikä pitenee huomattavasti.

 • Ionisaattori (ks. plasmasuodatin)

  Ionisaattori on ilmanpuhdistin, joka tuhoaa bakteereja ja mikrobeja.

 • i-See Sensor

  i-See Sensor -toiminto kohdistaa lämpöä tai viileyttä vedottomasti. Sen avulla ilmavirta voidaan esimerkiksi kohdistaa ihmiseen tai suunnata ohi ihmisestä.

  I-See sensorilla voidaan myös ohjata erilaisia läsnäolon tunnistusta hyödyntäviä energiansäästötoimintoja.

 • Kaksoissuojapinnoite (Dual Barrier Coating)

  Mitsubishi Electricin oma kaksoissuojapinnoite (Dual Barrier) lämmönsiirtimessä, puhaltimessa ja ilmakanavassa estää pölyn ja rasvan kerääntymistä eli sisäyksikön likaantumista

 • Kompressori

  Kompressori on laite, jolla kaasun tai höyryn painetta lisätään sen tilavuutta pienentämällä. Katso, miten kompressori toimii ilmalämpöpumpun lämmitys- ja jäähdytyskäytössä.

 • Kondenssivesi

  Kondenssivesi on kylmälle pinnalle ilmasta tiivistyvä vesi. Ilmalämpöpumpun sisäyksikön kenno on jäähdytystilassa kylmempi kuin ympäristö, jolloin se kerää kondenssivettä itseensä. Sisäyksiköstä tuleva kondenssivesi johdetaan kondenssivesiputken avulla suoraan ulos rakennuksesta tai rakennuksen viemäriin.

  Kondenssivettä voi syntyä myös laitteiston ollessa lämmitystilassa, mutta silloin ulkoyksikön kenno on ympäristöään kylmempi. Lämmityskaudella ulkoyksikkö on usein niin kylmässä, että kondenssivesi jäätyy kennoon. Tällöin ilmalämpöpumpussa on oltava laadukas sulatustoiminto, jonka avulla kenno saadaan sulatettua oikealla hetkellä (ks. kuumakaasusulatus).

 • Kondenssivesipumppu

  Kondenssivesipumppua käytetään kondenssiveden pumppaamiseen ilmastointilaitteista ja muista vettä kondensoivista laitteista silloin, kun painovoimainen kondenssiveden poisto ei ole mahdollista.

 • Kuumakaasusulatus

  Kuumakaasusulatuksessa sisäyksikössä lämmitysprosessin aikana oleva kaasumainen kylmäaine ohjataan hetkellisesti ulkoyksikön kennoon sulattamaan lämmityskäytössä kertynyt jää ja kuura.

  Kehittyneimmissä laitteistoissa ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö seuraa sulatusprosessia ja lopettaa sulattamisen, kun kenno on sulanut. Tätä kutsutaan älykkääksi kuumakaasusulatukseksi.

 • Kylmäaine

  Ilmalämpöpumpuissa kylmäaineita eli R-aineita käytetään jäähdytykseen ja lämmitykseen. Kylmäaineille on ominaista alhainen kiehumispiste. Normaaleissa huoneolosuhteissa ne ovat kaasumaisessa olomuodossa.

  Alhainen kiehumispiste on tärkeä, sillä lämpöpumpun kylmäprosessi perustuu olomuodon muutoksille nesteen ja kaasun välillä.

  Lämmittävän ilmalämpöpumpun kylmäaineen tulee höyrystyä ja nesteytyä suljetussa kylmäprosessissa vielä pakkasillakin.

  Mitsubishi Electricin uusimmissa ilmalämpöpumpuissa käytetään ympäristöystävällistä R32-kylmäainetta. Sen ilmastoa lämmittävää vaikutusta kuvaava GWP-arvo (Global Warming Potential) 675 on huomattavasti monia muita kylmäaineita, kuten R410A:ta (GWP 2088), huomattavasti alhaisempi.

 • Kylmäaineputki

  Kylmäaineputkea tarvitaan ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön yhdistämisessä toisiinsa.

  Ilmalämpöpumpussa on kaksi kylmäaineputkea: ohuemmassa putkessa kylmäaine liikkuu nestemäisenä ja paksummassa putkessa kaasumaisena. Kylmäaineen kiertosuunta riippuu siitä, onko käytössä lämmitys- vai jäähdytystoiminto.

  Ilmalämpöpumpuissa käytettävät kylmäaineputket ovat erityispuhdasta kuparia. Putket on käsitelty niin, että niitä voi myös taivuttaa tarvittaessa.

  Kylmäaineputkien eristeen tulee myös olla laadukas ja ehjä, jotta lämpöhäviöt ovat minimaalisia ja vältetään jäähdytyksen aikana kondenssiveden kertyminen putkiin.

 • Kylmäprosessi

  Kylmäprosessissa kylmäaineen olomuoto muuttuu nesteestä kaasuksi ja taas toisinpäin.

  Ilmalämpöpumpussa kylmäprosessin avulla siirretään lämpöä sisältä ulos tai ulkoa sisälle. Kylmäaineen olomuodon muutosten ansiosta kylmäprosessin pyörittämiseen kuluu paljon vähemmän sähköenergiaa kuin lämpöenergiaa saadaan siirrettyä. Lue lisää kylmäprosessin toiminnasta.

 • Laippaliitos

  Laippaliitos on kahdella yhteen liitetyllä laipalla tehty liitos, joka kestää kovia paineita. Ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikkö liitetään yleensä kylmäaineputkiin laippaliitoksella.

 • Lämmönsiirtokenno

  Ilmalämpöpumpun sisäyksikön lämmönsiirtokennon läpi puhalletaan sisäilmaa, jolloin sisäilma lämpenee. Ulkoyksikön lämmönsiirtokennon läpi puhalletaan ulkoilmaa, josta otetaan talteen energiaa sisätilojen lämmitykseen. Jäähdytystoiminnolla yksiköt toimivat päinvastoin.

 • Lämpökerroin

  > Ks. COP, SCOP.

 • Lämpöteho

  Lämpöteho kertoo, kuinka paljon lämpöä ilmalämpöpumpusta saadaan sisätiloihin. Ilmalämpöpumpun lämpöteho vaihtelee olosuhteiden mukaan. Parhaimpien ilmalämpöpumppujen lämpöteho pysyy todella suurena vielä kovillakin pakkasilla.

 • Maatukiteline

  Maatukitelineen avulla ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö voidaan sijoittaa sopivalle korkeudelle irti rakenteista niin, että laitteisto on mahdollisimman hiljainen.

 • Made for Scandinavia

  Mitsubishi Electricin Made for Scandinavia -lämpöpumput on suunniteltu toimimaan tehokkaasti myös erittäin kylmissä olosuhteissa, jopa -35 asteen pakkasessa. Nämä lämpöpumput ovat käyneet läpi valmistajan perusteellisen testiohjelman, jossa niitä on testattu sekä laboratorio-olosuhteissa, että todellisissa kylmissä pohjoismaisissa olosuhteissa. Testit ovat osoittaneet, että Mitsubishi Electricin Hyper Heating -teknologiaa hyödyntävät lämpöpumput kykenevät lämmittämään luotettavasti vielä -35 asteen ulkolämpötilassa.

  Made for Scandinavia -tuotteet tunnistat tuotteista löytyvästä tarrasta.

  Mitsubishi Electric - Made for Scandinavia.

 • MELCloud

  MELCloud on Mitsubishi Electricin lämpöpumppujen etäohjausjärjestelmä, jonka avulla ohjaat ja säädät lämpöpumppuasi tai ilmastointilaitettasi reaaliajassa.

 • Mitsubishi Electric

  Mitsubishi Electric on yksi maailman johtavista sähkölaitteiden ja elektroniikan valmistajista. Yrityksen valmistamia tuotteita käytetään laajasti monilla eri tieteenaloilla ja monissa eri sovelluksissa.

  Suomessa Mitsubishi Electric tunnetaan parhaiten erittäin laadukkaista lämpöpumpuista ja jäähdytyslaitteista.

  Mitsubishi Electric -lämpöpumppujen ja -jäähdytyslaitteiden virallisena maahantuojana toimii Scanoffice Oy.

 • Multisplit-järjestelmä

  Ilmalämpöpumppujärjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö ja mallista riippuen kahdesta viiteen sisäyksikköä. Sisäyksiköt voivat olla seinämalleja, lattiamalleja tai kattokasetteja.

 • Paisuntaventtiili

  Paisuntaventtiili on rakenteeltaan kuristinventtiili, jonka tehtävänä on muodostaa oikeanlainen paine-ero kylmäpiiriin. Paisuntaventtiilin muodostama paine-ero mahdollistaa kylmäaineen olomuodon muutokset prosessin eri vaiheissa.

 • Parvekesuojakotelo

  Parvekesuojakotelo naamioi jäähdytyskäytössä olevan ilmalämpöpumpun ulkoyksikön huomaamattomaksi osaksi parveketta.

  Scanofficen parvekesuojakotelot ovat suomalaisella työllä ja suomalaisesta puusta valmistettuja.

 • Pdesignc

  Yksi tärkeimmistä arvoista energiatehokkuuden vertailussa on mitoituskuorma (Pdesignh lämmitykselle ja Pdesignc jäähdytykselle). Mitoituskuormalukema jäähdytystoiminnolla kertoo minkä kokoisesta laitteesta on kyse ja kuinka suuren tilan se kykenee jäähdyttämään tehokkaasti.

  Vuotuinen kylmäkerroin (SEER) kulkee käsi kädessä jäähdytystoiminnon mitoituskuorman kanssa (Pdesignc). Toisin sanoen, vain samalla mitoituskuormalla laskettuja SEER-arvoja voi verrata keskenään.

 • Pdesignh

  Yksi tärkeimmistä arvoista energiatehokkuuden vertailussa on mitoituskuorma (Pdesignh lämmitykselle ja Pdesignc jäähdytykselle). Korkea mitoituskuormalukema lämmitystoiminnolla tarkoittaa sitä, että laitteisto pystyy lämmittämään suuremmankin tilan tehokkaasti.

  Lämmityskauden lämpökerroin (SCOP) kulkee käsi kädessä lämmitystoiminnon mitoituskuorman kanssa (Pdesignh). Toisin sanoen, vain samalla mitoituskuormalla laskettuja SCOP-arvoja voi verrata keskenään.

 • Plasmasuodatin (ionisaattori, sähkösuodatin)

  Plasmasuodatin poistaa epämiellyttäviä hajuja ja pienhiukkasia ja tekee sisäilmasta miellyttävän puhtaan ja raikkaan.

 • Puhallusnopeus

  Ilmalämpöpumpun puhallusnopeudella tarkoitetaan nopeutta, jolla sisäyksikkö puhaltaa ilmaa ulos.

  Suuremmalla puhaltimen nopeudella sisäilmaa saadaan käsiteltyä suurempi määrä ja ulos puhallettava ilma kulkeutuu kauemmas. Suurilla puhallinnopeuksilla ilmalämpöpumpun toiminta on tehokasta, mutta ilma kohisee hieman kovempaa kuin matalammilla nopeuksilla.

  Matalilla puhallinnopeuksilla puhaltimen ääniä on vaikea edes kuulla, mutta laitteiston toiminta ja lämmön/viileyden leviäminen saattaa olla rajoitettua sisäyksikön läpi puhallettavan pienemmän ilmamäärän takia.

 • R32-kylmäaine

  R32-kylmäaine on yksi yleisimmin käytetyistä kylmäaineista lämpöpumpuissa. R32 on houkutteleva vaihtoehto, sillä sen GWP (Global Warming Potential) on matalampi verrattuna perinteisiin kylmäaineisiin, kuten R410A-kylmäaineeseen. R32 on myös tehokkaampi verrattuna edeltäjiinsä. Tämä tarkoittaa, että sen avulla laitteista saadaan entistä energiatehokkaampia.

  Kaikissa kuluttajille myytävissä Mitsubishi Electricin lämpöpumpuissa käytetään R32-kylmäainetta.

 • R454C-kylmäaine

  R454C-kylmäaineen käyttö uusissa lämpöpumpuissa edustaa energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kehitystä. Tämä kylmäaine, jonka GWP (Global Warming Potential) on vain 148, mahdollistaa merkittävän pienemmän vaikutuksen ilmastonmuutokseen verrattuna perinteisiin kylmäaineisiin. Esimerkiksi yleisimmin käytössä olevan R32-kylmäaineen GWP on 675.

  Mitsubishi Electric CAHV-R450 -ilmavesilämpöpumppu, joka hyödyntää R454C-kylmäainetta, on erityisesti suunniteltu suuriin kohteisiin. Sen avulla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä hiilidioksidipäästöissä, sekä parantaa samalla lämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta.

 • SCOP (Seasonal Coefficient Of Perfomance)

  SCOP eli lämmityskauden lämpökerroin on luku, joka kertoo lämpöpumpun energiatehokkuudesta koko lämmityskaudella.

  SCOP-lukuun sisältyy vuotuinen peruslämmitystarve, joka lasketaan kertomalla lämmityksen mitoituskuorma (Pdesignh) vuotuisella tuntimäärällä peruslämmitystarpeen täyttämiseksi.

  SCOP-arvojen vertailussa on tärkeää katsoa myös, millainen on ilmoitettu lämmityksen mitoituskuorma (Pdesignh). Erikokoisilla lämmityksen mitoituskuormalla ilmoitettuja SCOP-arvoja ei voi suoraan vertailla keskenään.

  SCOP-lukemia voidaan ilmoittaa kolmella eri ilmastoalueella: lämmin, keskimääräinen ja kylmä. On hyvä myös varmistaa, mitä ilmastoaluetta ilmoitettavassa arvossa on käytetty.

  Esimerkiksi SCOP-lukema viisi tarkoittaisi sitä, että lämmityskauden aikana saataisiin siirrettyä keskimääräisesti viisi kertaa kulutetun sähköenergian verran lämpöenergiaa sisätiloihin. Asian voi kääntää myös niin päin, että sähköä kuluu lämmityksessä vain viidesosa suorasähkölämmitykseen verrattuna. Lämmityksen mitoituskuorma (Pdesignh) kertoo kuinka suurelle lämmitysteholle lämpökerroin on pätevä.

 • SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)

  SEER on jäähdytyksen vuotuinen kylmäkerroin. Lukema kertoo siis kuinka tehokkaasti sähköenergia saadaan muutettua jäähdytysenergiaksi. SEER-lukemia on vain yksi, joten se ei vaihtele ilmastoalueen mukaan niin kuin SCOP.

  Esimerkiksi SEER-arvo 10 tarkoittaisi sitä, että ilmalämpöpumppu tai ilmanjäähdytin voisi tuottaa kymmenkertaisesti kulutetun energian verran jäähdytysenergiaa. Eli jos kulutettaisiin 1 kWh sähköenergiaa, saataisiin 10 kWh jäähdytysenergiaa.

 • Seinäteline

  Teline, jonka avulla ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö voidaan asentaa seinälle.

 • Siirrettävä ilmastointilaite

  Siirrettävän ilmastointilaitteen voi asentaa ilman taloyhtiön lupaa. Esimerkiksi Gree Shiny on suosittu, sekä kotiin että toimistoon sopiva siirrettävä ilmastointilaite.

 • Suodatin, karkeasuodatin, sähkösuodatin

  Ilmalämpöpumpun sisäyksikössä sijaitsevat suodattimet poistavat epäpuhtauksia sisäilmasta (ks. myös plasmasuodatin).

 • Suojakotelo

  Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön voi maisemoida suojakotelolla. On kuitenkin tärkeää, että suojakotelo on suunniteltu oikein riittävän ilmankierron varmistamiseksi.

  Scanoffice-suojakotelot valmistetaan Suomessa, suomalaisella työllä ja suomalaisesta puusta.

 • Sulatustoiminto

  Kylmissä olosuhteissa oleva kylmäprosessin höyrystin pitää sulattaa tietyin väliajoin. Kylmä- ja pakkastiloissa höyrystin sulatetaan usein odottamalla, että kenno sulaa, tai käyttämällä sähkövastuksia.

  Ilmalämpöpumpussa ulkoyksikön kennoa pitää sulattaa tietyin väliajoin, kun laitteistoa käytetään lämmittämiseen. Ilmalämpöpumpussa käytetään tehokasta kuumakaasusulatusta (ks. kuumakaasusulatus).

 • Takkatoiminto

  Ilmalämpöpumpun takkatoiminto on kätevä tapa levittää esimerkiksi takan tuottamaa edullista lämpöä.

  Takkatoimintoja voi olla erilaisia. Automaattinen ns. “aito takkatoiminto” siirtää sisäyksikön puhaltimen pelkälle sisäilman kierrätystoiminnolle, jos sisälämpötila nousee takan ansiosta yli ilmalämpöpumpun tavoitelämpötilan. Automaattinen takkatoiminto löytyy vakiovarusteena mm. Mitsubishi Electric FT ja LN -mallisarjoista.

 • TUKES

  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valtuuttaa esimerkiksi ilmalämpöpumppujen asentajat.

 • Turvakytkin

  Turvakytkin on sähköinen kytkin, jota käytetään ilmalämpöpumpun tahattoman käynnistymisen estämiseen huollon aikana.

 • Ylläpitolämpötila

  Ylläpitolämpötilalla tarkoitetaan sitä, että voit asettaa ilmalämpöpumpun tuottamaan normaalia huonelämpötiloja matalampia lämpötiloja (10–16 °C).

  Suosituimmissa Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumpuissa tavoitelämpötilan voi asettaa 10–31 °C:n välillä asteittain.

 • Äänenpaineen taso

  Äänenpaineen taso tai äänenpainetaso (SPL, Lp) kertoo, miltä ääni kuulostaa valitun etäisyyden päästä. Ilmalämpöpumppujen äänenpaineen taso ilmoitetaan usein metrin päästä mitattuna suoraan yksikön edestä.

  Voi kuitenkin olla, että arvoja ilmoitetaan myös muilta etäisyyksiltä tai muualta mitattuna, joten lukemia vertaillessa on oltava tarkkana.

  Tunnuksen tai yksikön perässä on usein myös kirjain A, joka tarkoittaa mittauksessa käytettyä painotusta (LpA tai dB(A)). A-painotus kuvaa parhaiten ihmisen aistimaa äänen häiritsevyyttä.

 • Äänen tehotaso (PWL, LW)

  Äänen tehotasolla tai äänitehotasolla (PWL, LW) tarkoitetaan äänilähteen ympäristöönsä säteilemää äänitehoa. Tämä siis tarkoittaa sitä, kuinka paljon mitattavasta kohteesta ylipäänsä lähtee ääntä. Tätä arvoa ei siis voi ilmoittaa muilta etäisyyksiltä mitattuna.

  Sisä- ja ulkoyksikölle ilmoitetut äänen tehotasolukemat löytyvät ainakin ilmalämpöpumpun energiamerkinnästä.

  Tunnuksen tai yksikön perässä on usein myös kirjain A, joka tarkoittaa mittauksessa käytettyä painotusta (LWA tai dB(A)). A-painotus kuvaa parhaiten ihmisen aistimaa äänen häiritsevyyttä.