Jos ilmalämpöpumppu ei lämmitä.

Ilmalämpöpumppu ei lämmitä – mikä neuvoksi?

Eikö ilmalämpöpumppusi lämmitä enää kunnolla? Vanha ilmalämpöpumppu on voinut tulla käyttöikänsä päähän. Uudet ilmalämpöpumput ovat lähtökohtaisesti energiatehokkaampia, kuin vanhemmat ilmalämpöpumput.

Katso tästä ohjeet, mitä voit tehdä itse, milloin ilmalämpöpumppu kannattaa uusia ja milloin kannattaa ottaa yhteys huoltoon.

Ammattilainen arvioi korjaustarpeen

Mikäli ilmalämpöpumpun suodattimet on puhdistettu ja laite huollettu säännöllisesti eikä ilmalämpöpumppu lämmitä, kannattaa pyytää ammattilainen apuun.

Jos ilmalämpöpumppu ei lämmitä, vika voi johtua monesta syystä. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun kylmäaine voi olla vähissä, tai laite voi olla asennettu väärin. Myös liian alhainen sisälämpötila voi aiheuttaa ongelmia lämpöpumpun normaaliin toimintaan.

Jos laite on lähemmäs 10 vuotta vanha, se voi myös olla kulunut, eikä enää pysty lämmittämään. Ammattilainen arvioi, kannattaako laite huoltaa, vai olisiko se hyvä vaihtaa uuteen.

Usein on paras ottaa ensimmäisenä yhteyttä laitteiston asentaneeseen toimijaan. Jos et tiedä laitteiston asentajaa tai et saa häneen yhteyttä, voit olla myös yhteydessä toiseen alueen jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.

Aina vanhan il­ma­läm­pö­pum­pun huoltaminen ei kannata. Läm­pö­pump­pua­pu­rim­me auttaa uuden valinnassa

Mitä tehdä, jos ilmalämpöpumppu ei lämmitä?

  1. Varmista, että lämpöpumpun sähkönsyöttö on päällä, eli pistoke on seinässä tai turvakytkin ON-asennossa. Varmista sähkökeskukselta, että lämpöpumpun sähkönsyötön sulake, johdonsuoja tai vikavirtasuoja ei ole lauennut.
  2. Sammuta laitteisto kaukosäätimellä ja tarkkaile, sulkeeko sisäyksikkö itsensä normaaliin tapaan. Vaihda kaukosäätimen paristot, mikäli sisäyksikkö ei reagoi kaukosäätimen ohjauskomentoon tai kaukosäätimen näyttö on himmeä.
  3. Käynnistä laitteisto kaukosäätimellä uudestaan. Tarkkaile, käyttäytyykö sisäyksikkö normaalisti käynnistymisprosessin aikana. Yleensä käynnistyksessä sisäyksikköön syttyy valo tai valoja ja ilmanohjainsiivet käyvät läpi liikeratansa. Usein myös sisäyksikön puhallin käynnistyy jonkin ajan kuluttua käynnistyskomennosta.
  4. Käy läpi lämpöpumpun asetukset niin, että laite on lämmitystilassa ja tavoitelämpötila on huonelämpötilaa korkeampi.
  5. Tarkkaile sisäyksikön näyttöä tai merkkivaloja vikakoodien varalta. Vikakoodi voi olla sisäyksikön näytössä oleva kirjaimien ja numeroiden yhdistelmä. Koodi voidaan myös ilmoittaa vilkuttamalla sisäyksikön merkkivaloa tietyssä syklissä. Ota mahdollinen koodi talteen.
  6. Tarkista, että laitteen sisäyksikön suodattimet ovat puhtaat ja ilma pääsee kiertämään sisäyksikössä esteettä. Tarkista myös ulkoyksikkö silmämääräisesti ja varmista, että ulkoyksikössä ei ole lehtiä eikä muita roskia, eikä se ole jäässä.
  7. Varmista, että kaukosäätimestä tai etäohjauksen kautta ei ole asetettu ajastuksia, jotka häiritsevät lämmityskäyttöä. Varmista myös, että kukaan muu etäkäyttöoikeuden saaneista ei ohjaa laitetta etäkäytöllä samaan aikaan.
  8. Odota rauhassa ja tarkkaile laitteistoa. Sisäyksikön seuraamisen lisäksi voit käydä myös katsomassa, lähteekö ulkoyksikön puhallinsiipi käyntiin ja kuuletko myös kompressorin käyntiäänen. Jos puhallinsiipi ei käy mutta kompressorin käyntiääni kuuluu, saattaa käynnissä olla ulkoyksikön kennon sulatus. Sulatusprosessi on osa laitteiston normaalia toimintaa. Sen aikana myöskään sisäyksikön puhallin ei yleensä ole käynnissä, eikä sisäyksiköstä tule lämmintä.
  9. Jos laite ei edelleenkään lämmitä, ota yhteys huoltoon. Tämän tarkistuslistan mukaan tehdyt huomiot ja havaitut vikakoodit on hyvä kertoa puhelimessa huoltoliikkeelle. Vianhaussa ja jälkimarkkinointiasioiden käsittelyssä tarvitaan yleensä myös sisä- ja ulkoyksikön tyyppikilvissä ilmoitetut mallimerkinnät ja sarjanumerot, joten ota nekin talteen ennen puhelua.

Pöly ja roskat heikentävät ilmalämpöpumpun lämmitystehoa

Tarkista, ovatko sisäyksikön suodattimet puhtaat. Jos suodattimia ei puhdista säännöllisesti, niihin voi kertyä likaa, joka heikentää ilmalämpöpumpun lämmitystehoa.

Ilmalämpöpumpun suodattimet on helppo puhdistaa itse. Sen sijaan perusteellisempi puhdistus on ammattilaisen työtä.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksiköstä voi poistaa itse lehdet ja muut roskat varovasti. Normaalitilanteissa ulkoyksikkö osaa sulattaa itsensä tarpeen vaatiessa. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että jäätä ja lunta kertyy liikaa sulatettavaksi.

Kokonaan jäätyneen ulkoyksikön voi sulattaa valuttamalla jään päälle lämmintä (ei kuitenkaan kiehuvaa) vettä. Älä hakkaa jäätä millään teräaseella. Jään poistaminen työkaluja käyttäen vaurioittaa hyvin helposti ulkoyksikön kennoa, joten käytä vain lämmintä vettä jään sulattamiseen.

Käynnistä laitteisto uudelleen ja odota jonkin aikaa. Jos ilmalämpöpumppu ei edelleenkään lämmitä, ota yhteys ammattilaiseen.

Voit sulattaa kokonaan jäätyneen ulkoyksikön valuttamalla jään päälle lämmintä vettä.

Tarkista, että ilmalämpöpumppu on lämmitystilassa

Jos ilmalämpöpumppu ei lämmitä, on hyvä tarkistaa, että se on lämmitystilassa ja tavoitelämpötila on asetettu korkeammaksi kuin huonelämpötila.

Ilmalämpöpumppua kannattaa käyttää ainoastaan lämmitys- tai jäähdytystilassa. Automaattitoimintoa on hyvä välttää. Automaattitoiminnolla iIlmalämpöpumppu mittaa lämmitys- ja jäähdytystarvetta automaattisesti ja alkaa jäähdyttää, jos esimerkiksi takasta tai muusta lämmönlähteestä tulee lämpöä niin, että huonelämpötila nousee yli tavoitelämpötilan.

Käytä ilmalämpöpumppua ainoastaan lämmitys- tai jäähdytystilassa. Vältä automaattitoimintoa.